Woordenlijst

 • Aqeedah: Het Credo/ geloofsbelijdenis.
 • Bid'ah: Een innovatie of nieuwheid; dit boek verwijst naar religieuze innovaties.
 • Dinar & Dirham: Een type geld.
 • Fareedhah: Een verplichte daad van aanbidding.
 • Fitnah: strijd, beproeving.
 • Hadeeth: Profetische Traditie.
 • Hawd: Het bassin dat Allah, de Verhevene, aan onze Profeet heeft verleend op de Dag der Opstanding, Wie hiervan drinkt zal nooit weer dorst voelen.
 • Hudood: lijf straf in de Islam.
 • Hukum: wijsheid.
 • Ijtihaad: In het algemeen, moeite van inspanning. In dit boek verwijst het naar de moeite van inspanning om tot een uitspraak te komen.
 • I'tikaaf: In het algemeen, verwijst naar afzondering. I'tikaaf is een daad van aanbidding, waarbij de persoon zichzelf afzondert in de moskee en Allah aanbidt.
 • Iman: Geloof.
 • Jannah: Dit is de Hemelse woonplaats of Hemelse Tuin die Allah toekent aan de vrome slaven in het Hiernamaals. Het is niet geheel correct vertaald als ‘Paradijs’.
 • Kufr: Ongeloof.
 • Nafl: Onbaatzuchtige daden van aanbidding.
 • Shaitan: Satan.
 • Shari'ah: Islamitische Jurisprudentie, Wet.
 • Shirk: Partners toekennen naast Allah.
 • Sunnah: Heeft meer dan één betekenis. Het kan verwijzen naar:
  1. Profetische tradities.
  2. Uitspraken; d.w.z. het kan betekenen dat de handeling wordt onderschreven door de Soenna.
 • Taraweeh: Nacht gebed, gebeden tijdens de Ramadan
 • Taqwah: Vroomheid.
 • Ummah: Gemeenschap.
 • Wali: De vrome, godvrezende, rechte Moslim, die zich bewust is van Allah, daden van aanbidding uitvoert en zich onthoudt van het onrechtmatige.