Gevaren van Bid’ah

Er is een enorm gevaar wanneer men daden van Bida uitvoert; de vijanden van de Islam zullen de Islam en de Moslims vanwege dit aanvallen. Dus elke Moslim zal voorzichtig moeten zijn en er voor moeten waken dat hij niet als een instrument wordt gebruikt om het Geloof of Moslims op wat voor manier dan ook te schaden. Voorts, mag een Moslim nooit een persoon van Bid’ah ‘verdoezelen of verbergen’. De vijanden van de Islam zijn in staat geweest om de Moslims te verdelen met deze slinkse daden van Bid’ah. Wanneer een daad van Bid’ah wijdverspreid wordt, wordt een daad van de Soenna verlaten door de mensen…uiteindelijk zal het uitvoeren van Bid’ah praktijken leiden tot verlaten van het Geloof in Allah! De Profeet zei: 'Mijn Ummah zal worden verdeeld in drieënzeventig sekten, de sekte met de meeste aanhangers zullen mensen zijn die voorrang geven aan hun intellect en trekt analogieën om het wettige onwettig te verklaren en het onwettige wettig te verklaren.' (Haakim #8325)

Daarom moet een persoon er voor zorgen dat alle daden van aanbidding die hij wil verrichten niet in strijd zijn met de Sharia. Wat er mee in overeenstemming is moet worden toegestaan; en wat niet, moet afgewezen worden. De Profeet zei: 'Ik heb jullie achter gelaten met twee dingen…je zal niet dwalen vanwege van hen. Het Boek van Allah en mijn Soenna, zij zullen niet scheiden totdat zij bij zijn gekomen bij mijn Hawd op de Dag der Opstanding.' (Haakim #319)

Een persoon moet zichzelf beschermen, dit hoort hij te doen door zich te onthouden van wat in tegenspraak is met wat er omschreven staat in het Boek van Allah en de Soenna van Zijn Boodschapper.
De Profeet zei: 'Een leugen tegen mij smeden is niet zoals het smeden van een leugen tegen iemand anders; Wie een leugen tegen mij smeedt, zal verzekerd zijn van een zetel in de Hel.' (Muslim # 4)


Wie succesvol wil zijn en hoopt op een beloning van Allah, zal het voorbeeld van de Profeet moeten volgen. Allah, de Verhevene, zegt: Zeg (o Mohammed): “Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan; Allah zal (dan) van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol. (3:31)

Een persoon zou niet een andere persoon moeten nabootsen of volgen, zij zijn niet onfeilbaar, zij maken fouten, en hebben wereldse verlangens en kunnen hun grillen volgen.

Waarschuwing en terechtwijzing

Abd Allah ibn ad-Dailami zei:
'Het heeft mij bereikt dat het Geloof zal fragmenteren en verloren zal gaan door het opgeven van de Soenna. Mensen zullen Soenna na Soennah gebruik verlaten, net zoals een touw zwakker en zwakker wordt.' (Ad-Darimi #98)...

Lees verder +

Is de Deen van de Islam Compleet?

Het is wel bekend dat de Deen van Islam compleet is, zoals Allah, de Verhevene, zegt: Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst. (5:3)

Lees verder +

De uitspraak van iets aan de Deen toevoegen dat niet wordt gelegaliseerd door Allah of de Profeet

Allah, de Verhevene, zegt: (Welzeker, Wie zijn gezicht onderwerpt aan Allah en een weldoener is, zijn beloning zal bij zijn Heer zijn. En zij zullen vrees noch treurnis kennen. (2:112)