Is de Deen van de Islam Compleet?

Het is wel bekend dat de Deen van Islam compleet is, zoals Allah, de Verhevene, zegt: Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst. (5:3)

Het behandelt elke kwestie die de mens aangaat in dit leven en in het Hiernamaals, Allah zegt: En Wij hebben aan jou het Boek (d.w.z. de Koran) neer gezonden, als verduidelijking voor alle zaken en als Leiding, Genade en verheugende Tijding voor de moslims. (16:89)

Elke aspect van de Sharia dat niet verduidelijkt is in de eerste bron van de Islamitische wet, welke de Koran is, is verduidelijkt in de tweede bron van de Islamitische wet en dat is de Soenna. De Soenna is inclusief de uitingen, acties en goedkeuringen van de Profeet op voorwaarde dat het is overgeleverd aan ons met een juiste keten van overleveringen. Allah zegt: En Wij hebben aan jou (o Mohammed) de Vermaning neer gezonden, om aan de mensen duidelijk te maken wat er aan hen is neer gezonden en opdat zij zullen nadenken. (16:44)

De Profeet verduidelijkt en toonde zijn Ummah al het goede en waarschuwde hen voor alle kwaad. De Profeet zei: 'Er was geen Profeet voor mij, behalve dat er een verplichting om hem rustte, om het goede dat hij wist duidelijk te maken aan zijn Ummah en hen te waarschuwen voor het kwaad dat hij kent.' (Muslim)


Wie anders dan dat gelooft, zal zeker niet geloofd hebben in de teksten van de Koran die werden geopenbaard aan de Profeet. De innovator in Deen is van mening dat de Deen van Allah onvolledig is en zegt indirect dat hij de Deen van Allah aan het voltooien is met zijn innovatie! De innovator in de Deen is in feite de Profeet aan het beschuldigen van verraad omdat hij de boodschap niet heeft overgebracht waarmee hij was belast. Hij zegt indirect; 'De Islam heeft behoefte aan deze innovatie, en hij wist er niet van, daarom, zal ik de Deen compleet maken met de innovatie!' De Profeet zegt: 'Ik heb jullie achter gelaten op een duidelijk pad, de nacht is duidelijk van de dag te onderscheiden, en niemand zal er vanaf dwalen behalve een persoon die vernietigd zal worden.' (Hakim)

De uitspraak van iets aan de Deen toevoegen dat niet wordt gelegaliseerd door Allah of de Profeet

Allah, de Verhevene, zegt: (Welzeker, Wie zijn gezicht onderwerpt aan Allah en een weldoener is, zijn beloning zal bij zijn Heer zijn. En zij zullen vrees noch treurnis kennen. (2:112)

Lees verder +

Wat is Bid'ah?

Om de betekenis van Bid’ah te begrijpen, moeten we weten wat Soennah inhoudt. Imam Ibn Rajab, Moge Allah hem genade schenken, zei: 'Soenna is een te volgen pad; het omvat wat de Profeet en zijn rechtgeleide kaliefen belijden op grond van geloof, naleven van praktijken en gezegden…dit is de complete Soenna.'

Lees verder +

Religieuze Innovaties

kunnen gecategoriseerd worden in drie categorieën:
a. Bid'ah welke gelijk is aan ongeloof, één die iemand uit de Islam kan nemen; dergelijke Bid'ah heeft betrekking op geloofsbelijdenis kwesties, zoals degene die offerdieren aanbiedt aan anderen dan Allah, rondgangen bij een graf doet en om hulp smeekt en zoekt bij anderen dan bij Allah in zaken waarbij zij niet kunnen helpen...