Вступ

Імя̒м Аллаха Милостивого, Милосердного.

 • Рабб: Деякі вважають за краще перекладати термін «Рабб» як «Господь». Але, останнє – це біблійний термін, що належить світлості раба Аллаха, пророка Ісуса. Слово «Господь» обмежено смислами «господаря», «головного», «власника» і «правителя». Цей термін ніколи не зможе передати переконливих значень терміна «Рабб». Воно означає «Творець», Єдиний, від Якого залежить існування всіх творінь, і Той, Хто дає життя і умертвляє.
 • Дін: Слово, перекладене як релігія – це «Дін», що арабською звично відноситься до способу життя, який є як особистим, так і державним. Це всеосяжний термін, що має наступні значення: акти поклоніння, політична практика, детальний кодекс поведінки, в тому числі санітарно-гігієнічний, а також включає питання етикету.
 • [c.а.с.] Саллаллаахо ‘алаіхі ва саллам. : Деякі перекладають це як «мир йому». Цей переклад помилковий; правильний переклад: «нехай Аллах піднесе згадки про нього і вбереже його і його сім’ю від будь-якого посягання».

___________________

Вся хвала Аллаху, у Якого ми просимо допомоги, прощення, керівництва, і захисту від наших власних злих і гріховних вчинків. Того, кого Аллах веде праведним шляхом, ніхто не може спокусити, а кого Він збиває з шляху, ніхто не направить на вірний шлях. Я свідчу, що немає іншого Бога гідного поклоніння, крім Аллаха Єдиного, немає у Нього співтоваришів, і я свідчу, що Мухаммад (с.а.с.) є рабом Аллаха, і Його Посланцем. Нехай Аллах піднесе його згадки про нього і вбереже його і його дім, всіх його сподвижників і тих, хто слідує його шляхом від всякого зла, і убереже їх у День Воскресіння.

Питання, пов’язані з Діном повинні бути прийняті без найменшого сумніву. Аллах, Всевишній, каже: Те, що Аллах дарував Своєму Посланцю від жителів селищ, належить Аллаху, Посланцю та родині його, сиротам, бідним і подорожнім; і щоб не дісталося воно багатіям з-посеред вас! Тож візьміть те, що дав вам Посланець, та не чіпайте того, що він заборонив вам. Воістину, Аллах — суворий у покаранні. (59:7)

Треба дотримуватися вказівок Пророка (с.а.с.) у цих питаннях, і не можна робити «ійтіхаад» (тобто робити все можливе для досягнення керівництва) в питаннях, які не потребують цього. Аллах, Всевишній, каже: Скажи: «Якщо ви любите Аллаха, то йдіть за мною, і Аллах любитиме вас та простить вам гріхи ваші». Аллах — Прощаючий, Милосердний! (3:31)

Один з прихильників Іману (віри), як зазначено Пророком (с.а.с.) не слідував його керівництву. Пророк (с.а.с.) сказав: «Жоден з вас не віруючий поки його бажання не співпадають із тим, з чим я був посланий». (Байхакі)
Мусульманину потрібно утримуватися від помилкових тверджень і питань як частини Діну, тому що це вводить людину в оману, і в врешті – до пекла. Пророк (с.а.с.) сказав: «Той, хто робить не належні нововведення в Дін, буде відкинутий». (Бухарі)

Багато хто стверджує, що мусульмани здійснюють акти поклоніння, які суперечать вченню ісламу, або що вони практикують певні нововведені обряди, які не мають ніякого відношення до Діну Аллаха; Такі люди слідують за своїми примхами і бажаннями. Вони засуджені словами Аллаха Всевишнього: Чи ти бачив того, хто зробив богом своє бажання? Невже ти будеш для такого опікуном? (25:43)


Небезпека практикувати такі обряди відноситься тільки до особистості практикуючого. Хоча, насправді, нововведені практики негативно впливають на загальні збори мусульман, наприклад, дехто почне стверджувати і погоджуватися із нововведеннями, чи співчувати тому, хто практикує їх.

Нові практики, внесені до Діну Аллаха призводять до погіршення мусульман, і відводять їх від Діну Аллаха. Крім того, нові практики можуть негативно вплинути на немусульман; коли вони бачать людей, які називають себе мусульманами і спостерігають нові практики і як ті поводяться ірраціональним чином, що суперечить істинному духу ісламу – це може відвести їх від ісламу, і вони будуть розглядати Іслам, як і будь-яку іншу релігію, яка заснована на брехні і нелогічних переконаннях.

Людей, які практикують нововведення можна розділити на три категорії:
 • 1-а категорія: Люди, які спостерігають нові практики через невігластво в питаннях Діну. Іслам не виправдовує таких людей, оскільки ті просять лікування та дозволу на невігластво. Не можна просто дотримуватися практики за своїми примхами! Аллах говорить: І раніше за тебе Ми відсилали чоловіків, яким давали одкровення. Запитайте про це в людей Нагадування, якщо ви не знаєте! (21:07)

  Люди, які дотримуються нововведення, сліпо слідуючи за своїми попередниками, також включені в цю категорію. Аллах говорить: І коли їм кажуть: «Ідіть за тим, що зіслав Аллах», то вони відповідають: «Ні! Ми йдемо за тим, із чим знайшли своїх батьків!» Невже так буде й тоді, коли шайтан покличе їх у пекельний вогонь? (31:21)

  Через дотримання нових практик, які суперечать шаріату (Ісламському закону) ці люди помиляються, дотримання нових практик не принесе користі. Слідування малій кількості актів поклоніння, відповідних Сунні Пророка (с.а.с.) краще і більш корисно для віруючого, ніж дотримання багатьох нововведень. Аллах говорить: Воістину, ні майно, ні діти нічим не допоможуть перед Аллахом тим, які не увірували, і такі будуть паливом для вогню! (3:10)
 • 2-а категорія: Люди, які шукають матеріальних вигод. Вони виграють від невігластва людей в досягненні своїх цілей. Ці люди самі далекі від Діну, а деякі навіть помилково стверджують, що є мусульманами, хоч насправді, це не так! Вони спотворюють і псують імідж ісламу своїми нововведеннями. Пророк (с.а.с.) сказав про цих людей: «Найгірший раб той, хто шукає мирського посилення, дотримуючись практики, яка повинна бути виконана щиро в ім’я Аллаха; найгірший раб той, хто дотримується сумнівних питань і легалізує незаконне». (Хакім)
 • 3-тя категорія: Вороги ісламу і ті, хто намагається із усіх сил поширювати нововведені релігійні практики для того, щоб розділити мусульманську Умму (націю). Вони щиро підтримують людей, які вводять нововведення фінансово і іншими способами для того, щоб створити нові секти, які відрізняються від Ахлус-Суннаха вал-Яма’ах з точки зору Акіди (віросповідання) та методології. Такими способами вороги ісламу досягають своєї мети, тобто, відводять мусульман від їх Акіда і Діну з найменшими втратами.

  Нововведення в Дін – це один з методів, які використовує Шайтан щоб відводити людей. Ібн Аббас, нехай Аллах буде задоволений ним, сказав про слова Аллаха: І сказали вони: не полишайте богів своїх — не полишайте ні Вадда, ні Сува, ні Ягуса, ні Яука, ні Насра! (71:23) «Це імена благочестивих людей з народу Ноя; коли вони помирали, Шайтан закликав зводити фігури на їхніх місцях для сидіння, щоб можна було їх пам’ятати, і вони назвали ці фігури по іменах, і вони ніколи не поклонялися їм, поки ці люди не вмирали, і це забувалося». (Бухарі)

  Імам Ібн аль-Каййім, нехай буде Аллах милостивий до нього, сказав:
  «Шайтан намагається знищити синів Адама одним із семи етапів. Деякі з них більш інтенсивні, ніж інші. Шайтан не намагатиметься знищити людину наступним етапом, поки не потерпить невдачу на попередньому. Ось ці етапи:
  • 1-й етап: етап невіри в Аллаха, Його Дін, Його вчинені атрибути, і в те, що Пророк (с.а.с.) повідомив нам, і в той факт, що ми воскреснемо. Якщо Шайтан вводить в оману раба на цьому етапі, його ворожість зменшиться, і він буде відпочивати. Якщо підлеглий успішний, і стійко переживає цей етап, Шайтан намагатиметься знищити його на наступному.
  • 2-й етап: етап бідаа (релігійних нововведеннь); це відноситься і до віри у будь-що, крім істини, із якою був відправлений Посланник (с.а.с.) і до поклоніння кому-небудь, крім Аллаха, наприклад ідолам і тому подібним речам. Шайтан радіє, якщо людина поступається на цій фазі, він водить конфлікти з природою Діну і змушує людину відхилити його. Крім того, той, хто дотримується нових релігійних обрядів – не кається, не відрікається від своїх дій, а, швидше, запрошує людей до свого бідаа!

   Дотримання нових релігійних обрядів змушує людину здійснювати брехню проти Аллаха і говорити без знання, тому це відкрито перечить Сунні. Дотримання малих практик бідаа веде до дотримання великих практик бідаа. Таким чином, людина в кінцевому рахунку виходить з ісламу.

   Тільки вчені і люди знання розуміють реальні небезпеки практик бідаа. Якщо людина досягає успіху і виживає на цьому етапі, дотримуючись Сунни, розуміння її текстів, як їх розуміли Благочестиві Попередники, Шайтан буде прагнути знищити її на наступному етапі.
  • 3-й етап: етап великих гріхів. Якщо він здатний знищити раба на цьому етапі, він стане прикрашати кожне своє діяння і, ймовірно, змусить його сказати наступне: «Жоден гріх не зашкодить Таухіду (символам віри), як жодна добра справа не піде на користь людині, що впала у ширк (надання Аллаху співтоваришів). Якщо людина досягає успіху і переживає цей етап, Шайтан буде прагнути знищити її на наступному.
  • 4-й етап: етап незначних гріхів. Шайтан змушує людину применшувати гріхи, шепочучи їй: «Немає страху для тебе, поки тримаєшся подалі від великих гріхів... хіба ти не знаєш, що незначні гріхи будуть викуплені, залишаючись далеко від великих гріхів?» Шайтан переконує, що немає ніякої шкоди в незначних гріхах, поки людина не практикує їх регулярно. Людина, яка скоїла великий гріх, покаялась і боїться того, що скоїла – краща, від тієї, що регулярно здійснює малі гріхи. Постійне покаяння усуває великі гріхи; незначні гріхи залишаються, якщо людина регулярно здійснює їх.
   Пророк (с.а.с.) сказав: «Остерігайтеся незначних гріхів, вони подібні до людей, які зупинилися ву долині, і розбрелися, і кожен із них приносив по палиці, поки вони не розвели багаття і не приготували собі на хліб. Всякий раз, коли людина практикує малий гріх – це руйнує її». (Ахмед)

   Якщо підлеглий досягає успіху і є стійким на цьому етапі, будучи обережним, приносячи Аллаху покаяння, тримаючись праведних діянь, то Шайтан буде прагнути знищити його на наступному етапі.
  • 5-й етап: потурання законним речам, в яких немає гріха для того, хто їх робить. Шайтан займає людину, змушуючи її надмірно потурати законним речам, уберігаючи її від поклоніння Аллаху, щоб потім привести її до відмови від практикування Сунни, і потім привести її до відмови від обов’язкових практик. Якщо підлеглий досягає успіху і виживає на цьому етапі, розуміючи велич актів поклоніння, Шайтан буде прагнути знищити його на наступному етапі.
  • 6-й етап: етап зайняття раба справами, які малі в нагороді. Шайтан стимулюватиме раба дотримуватися певних актів поклоніння і прикрашати їх йому, і показувати йому велику нагороду за ці акти поклоніння, щоб навантажувати його ними і тримати його подалі від справ, які більш вигідні. Коли Шайтан не може ввести в оману раба і позбавити його отримання будь-якої винагороди він намагається позбавити його отримання повної нагороди. Таким чином, він навантажує його меншими з корисних справ і тримає його подалі від великих корисних справ, а також тримає його подалі від найулюбленіших справ Аллаха і навантажує його менш улюбленими справами Аллаха.
  • 7-й етап: Якщо Шайтан не зможе нашкодити людині на попередніх шести етапах, він буде вдаватися до будь-якої можливості, щоб нашкодити людині; наприклад, закликаючи його людей і послідовникік противитися цій людині. Пророки і Посланці також піддавалися цьому випробуванню. При цьому слід мати терпіння для перемоги і успіху пов’язаного з їхнім терпінням.

   Найгірше з бідаа – це брехня про Пророка (с.а.с.). Це тяжкий гріх. Пророк (с.а.с.) сказав: «Брехня проти мене не така, як брехня проти будь-якої іншої людини; хто здійснює брехню проти мене, має місце у Пеклі». (Бухарі)

   Великий Абдулла б. Масуд, нехай Аллах буде задоволений ним, сказав: «Дотримуйтесь керівництва Пророка (с.а.с.) і не вводьте нового, цього достатньо».

   Наскільки великі слова Абдулли б. Масуда, нехай Аллах буде задоволений ним. Інтелектуальні люди повинні подумати про це... воістину, достовірні висловлювання, дії та дозволи Пророка (с.а.с.) – їх достатньо для людини в усьому, і немає ніяких підстав для того, щоб вдаватися до будь-якого бідаа. Пророк (с.а.с.) сказав: «Справа дотримуватиметься з ретельністю протягом деякого періоду часу. Так той, хто дотримується моєї Сунни завзято – матиме керівництво, а той, хто дотримується чого-небудь окрім цього, буде знищений». (Ібн Хузайма)

Чи є Дін ісламу завершеним?

Відомо, що Дін ісламу завершений, як Аллах, Всевишній, каже: Сьогодні Я завершив вам вашу релігію, довів до кінця Свою милість і схвалив іслам як вашу релігію (5:3)

Читати далі +

Постанова додавати щось до Діну, що не було узаконено Аллахом або Пророком (с.а.с.)

Аллах, Всевишній, каже: Ні! Хто підкорить себе Аллаху, той і є праведником. Його чекає винагорода від Господа; не буде страху таким, як він, і не будуть засмучені вони! (2:112)

Читати далі +

Що таке бідаа?

Дотримання Сунни, у віровченнях або переконаннях, діях або висловлюваннях – це обов’язок. Аллах говорить: Посланець Аллаха — прекрасний приклад для вас, для тих, хто сподівається на Аллаха, Останній День і часто згадує Аллаха! (33:21)