Religieuze Innovaties

kunnen gecategoriseerd worden in drie categorieën:

  • Bid'ah welke gelijk is aan ongeloof één die iemand uit de Islam kan nemen; dergelijke Bid'ah heeft betrekking op geloofsbelijdenis kwesties, zoals degene die offerdieren aanbiedt aan anderen dan Allah, rondgangen bij een graf doet en om hulp smeekt en zoekt bij anderen dan bij Allah in zaken waarbij zij niet kunnen helpen. Allah zegt: (Zeg (O Mohammed): "Voorwaar, mijn gebed, mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn voor Allah, de Heer van de werelden. (6:162)
  • Bid'ah die niet neerkomt op het ongeloof , maar leidt tot ongeloof; zoals het bouwen van beelden op graven, het bidden en verrichten van Dua (smeekbedes) in de buurt van het graf. Dit is waarom de Profeet het verboden heeft om regelmatig een bezoek te brengen aan zijn graf, hij is angstig dat zijn graf aanbeden zal worden met uitsluiting van Allah. De Profeet zei: 'Maak van je huizen geen graven (door geen handelingen van aanbidding te verrichten) en bezoek niet vaak mijn graf (belast jezelf niet door mij te bezoeken) het is beter om mij vaker te noemen, want dat zal mij bereiken waar je ook bent.' (Abu Dawood #2042)
  • Bid'ah die gelijk is aan zondige daden; zoals het celibaat, dat wil zeggen om het huwelijk te voorkomen, de dagen constant vastend door te brengen en gedurende de nachten te bidden. Anas, met wie Allah tevreden is, heeft gerapporteerd dat de Profeet zei: 'Drie mensen kwamen naar de huizen van de echtgenotes van de Profeet en vroegen naar zijn aanbidding. Toen ze het te horen kregen, beschouwden zij het als te weinig en zeiden: 'Wij zijn niet gelijk aan de Boodschapper van Allah; Allah heeft de zondes in zijn verleden en van de toekomst al vergeven! Eén van hen zei: 'Wat mij betreft, ik zal nooit trouwen.' De andere zei: 'Ik zal vasten en mijn vasten niet verbreken.' De andere zei: 'Ik zal gedurende de nacht voortdurend bidden.' Toen de Profeet dit hoorde, riep hij hen en zei: 'Zijn jullie degenen die dit zeiden? Ik ben de meest godvrezende en vrome onder jullie, maar ik bid en slaap, vast en verbreek mijn vasten, en trouw met vrouwen, dus wie mijn Soenna niet wil, hij is niet van mij.' (Bukhari #4776)

    Hieruit blijkt duidelijk dat wie Allah aanbidt op een manier die niet wordt gelegaliseerd door Allah, Zijn Boodschapper of door de rechtgeleide kaliefen, een persoon is die innoveert, over deze persoon heeft de Profeet gezegd: 'Ik adviseer je om angst te hebben voor Allah, om te luisteren en om te gehoorzamen, zelfs als een Abessijnse slaaf de macht heeft over u. want inderdaad degenen onder u die leven zullen getuige zijn van vele verschillen, dus houd je aan mijn Soenna, en aan de Soenna van de rechtgeleide kaliefen die na mij zijn gekomen. Houd je er strikt aan! Pas op voor innovaties. Elke (religieuze) innovatie is een afwijking en elke afwijking leidt tot het Hellevuur.'(Ibn Hibban #5)
  • 2de Categorie:
  • Wereldse innovaties, die niet in relatie staan tot het geloof, zoals uitvindingen en dergelijke worden niet ‘Bid'ah' genoemd. Alhoewel het wel zo wordt beschouwd als zodanig vanuit taalkundig perspectief. De Profeet waarschuwde de mensen niet voor dit type 'Bid'ah'. Alle gewoonte, wereldse zaken en transacties zijn toegestaan, zolang er geen bewijzen zijn die wijzen op het verbod. Deze categorie wordt niet beschouwd als een ‘religieuze innovatie’ omdat het niet beschouwd wordt als daden van aanbidding.

Het standpunt van de Sharia ten opzichte van Religieuze Innovaties

Men zou moeten weten dat de tweede getuigenis van geloof; ‘Mohammed is de Boodschapper van Allah’, vraagt de persoon om hem te gehoorzamen en geloven in waar hij ons over heeft geïnformeerd en weg te blijven bij wat hij ons heeft verboden. Het vereist ook dat een persoon Allah aanbidt in de toegestane en gesanctioneerde manier en niet op een manier die hij verlangt of wenst. ...

Lees verder +

Uitspraken van geleerden die Bida praktijken veroordelen

Umar b. al-Khattaab, moge Allah tevreden met hem zijn, zegt: 'Pas op voor mensen die vasthouden aan hun mening (en tekstuele bewijzen negeren), want zij zijn de vijanden van de Soenna; zij kunnen de hadith niet leren, onthouden en begrijpen, zij zullen vasthouden aan hun mening, en leiden zichzelf en anderen op een dwaalspoor.' ...

Lees verder +

Bewijzen die gebruikt worden door sommigen om slinkse praktijken te ondersteunen

... Eveneens, als een persoon naar een land gaat waar mensen hun baard afscheren of hun baarden korter maken en hij vertelt hun dat zij hun baard moeten laten groeien, wordt dit beschouwd als een Soenna gebruik doen herleven. Hij zal een beloning ontvangen die gelijk is aan de beloning die degene ontvangen die geleid zijn door zijn inspanningen...