Onze houding ten opzicht van mensen van Bid’ah

Allah, de Verhevene, zegt: Zeg (O Mohammed) “Volg dat wat door jullie Heer aan jullie is neer gezonden, en volg naast Hem geen (andere) helpers. Jullie laten je weinig vermanen. (7:3)

De mensen van Bid’ah

Een persoon die Bid’ah toepast kan ingedeeld worden in één van de twee categorieën.

 • 1ste categorie: Zijn de mensen die een innovatie of slinkse praktijk uitvoeren vanwege hun onwetendheid en het niet verspreiden onder de mensen. Deze personen zouden moeten worden onderwezen en het moet aan hen duidelijk gemaakt worden dat hun acties en daden tegen de Sharia ingaan.
 • 2de categorie: Zijn de mensen die een innovatie of slinkse praktijk uitvoeren omdat ze hun grillen en verlangens volgen. Deze personen dienen herinnerd te worden aan de strenge straf van Allah. De waarheid moet aan heun duidelijk worden gemaakt op een wijze en passende manier. Als hij weigert om de waarheid te accepteren, onvermurwbaar blijft en ervoor kiest om de Bid’ah praktijken uit te blijven voeren, dan moeten de mensen gewaarschuwd worden voor deze persoon en zijn sluwe Bid’ah praktijken, zodat zij het kunnen vermijden.
 • De handeling van Bid’ah

  De Bid’ah praktijk zelf kan het niveau van kufr (ongeloof) bereiken; in het geval waarin het niveau van kufr heeft bereikt, dan is het belangrijk om die persoon te boycotten, nadat hij oprecht advies heeft gekregen en heeft geweigerd om het te accepteren. Als de Bid’ah praktijk niet gelijk is aan kufr en hem boycotten zal leiden tot het terug keren naar de Soenna dan moet hij geboycot worden. Maar als boycotten niet bereikt wat er gewenst is, zou hij niet geboycot moeten worden. Boycotten zal er dan voor zorgen dat hij nog verder van de Soenna afdwaalt. Iemand zal hem oprechte begeleiding en advies moeten geven op een mooie manier. De Profeet zegt: 'Het is niet toegestaan voor een Moslim om zijn broeder langer dan drie dagen te boycotten.' (Bukhari #5718)

  De Vrome Voorgangers, moge Allah tevreden met hen zijn, zouden elke Bid’ah verduidelijken en weerleggen met het licht van de Koran en de Soenna. Dit is niet alleen een plicht van de geleerden; het is eerder een verplichting voor elke Moslim die getuige is van een innovatie in het Geloof van Allah, die geen basis vindt in de Sharia. Als een individu de waarheid kan verduidelijken, moet hij dat doen, anders zou hij moeten verwijzen naar de geleerden. Zij kunnen de zaak verduidelijken naar de mensen toe en de ‘bewijzen’ die de mensen van Bid’ah gebruiken om een innovaties te onderbouwen elimineren.

  Redenen voor de verspreiding van Bid’ah

  *Het niet toepassen van de Sharia van Allah, en tevreden zijn met anders dan dat. Allah zegt: O jullie die geloven, gehoorzaam Allah, en gehoorzaam de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag zijn bekleed. En als jullie over iets redetwisten (met elkaar), voer het dan terug naar Allah en Zijn Boodschapper als jullie (daadwerkelijk) in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en (leidt naar) het beste Einde. (4:59)...

  Lees verder +

  Voorwaarden van het Accepteren van Goede Daden

  De daden van de slaven worden geaccepteerd wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:
  1ste Voorwaarde:Oprechtheid, d.w.z. de daden moeten oprecht gedaan worden voor Allah. Allah zegt: En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden, als monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) het gebed te onderhouden en de Zakaat (de armenbelasting) af te dragen. En dat is de rechte godsdienst. (98:5) ...

  Lees verder +

  Gevaren van Bid’ah

  Er is een enorm gevaar wanneer men daden van Bida uitvoert; de vijanden van de Islam zullen de Islam en de Moslims vanwege dit aanvallen. Dus elke Moslim zal voorzichtig moeten zijn en er voor moeten waken dat hij niet als een instrument wordt gebruikt om het Geloof of Moslims op wat voor manier dan ook te schaden. Voorts, mag een Moslim nooit een persoon van Bid’ah ‘verdoezelen of verbergen’.