Voorwaarden van het Accepteren van Goede Daden

De daden van de slaven worden geaccepteerd wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:
 • 1ste Voorwaarde: Oprechtheid, d.w.z. de daden moeten oprecht gedaan worden voor Allah. Allah zegt: En zij werden uitsluitend opgedragen om niets anders dan (alleen) Allah te aanbidden, terwijl zij hun godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden, als monotheïsten. En (zij werden opgedragen om) het gebed te onderhouden en de Zakaat (de armenbelasting) af te dragen. En dat is de rechte godsdienst. (98:5)

  Allah, de Verhevene, zegt in de Hadieth Qudsi (Hadeeth Qudsi: De betekenis ervan is van Allah, terwijl de woorden van de Profeet zijn.) : ‘Ik heb geen behoefte aan partners. Wie een daad doet en tegelijkertijd partners naast mij erkent, Ik laat hem en zijn Shirk.' (Muslim #2985)
 • 2de Voorwaarde: Naar het voorbeeld van de Profeet; d.w.z. de daad van aanbidding aanhouden op de manier zoals de Profeet dat deed. Deze voorwaarde is niet vervuld, tenzij zes dingen worden nageleefd:
  1. Reden voor de daad van aanbidding: Als een persoon Allah aanbidt op een bepaalde manier die niet in de Sharia wordt erkend, wordt deze daad beschouwd als een afgewezen Bid’ah. Voorbeeld: Sommige mensen voeren bepaalde handelingen uit tijdens de 27ste nacht van Rajab. Zij beweren dat de Profeet in deze nacht is meegenomen voor de Nacht Reis. Het nachtgebed is een geldige daad van aanbidding, maar de reden waarom het uitgevoerd wordt tijdens deze nacht is niet erkend in de Sharia. Met dit punt kan men duidelijk onderscheid maken tussen Bid’ah en Soenna handelingen.
  2. In zijn soort: De daad van aanbidding moet overeen komen met de Sharia op dat vlak Als een persoon Allah aanbidt door middel van een daad van aanbidding die niet wordt erkend in de Sharia zal de daad niet aanvaard worden.
   Voorbeeld: Als een persoon een paard als offerdier tijdens de maand Dhul-Hijjah (12de maand in de Islamitische kalender). Het offerdier van deze persoon zal niet worden geaccepteerd omdat hij de Sharia verloochende op dit punt aangezien offerdieren alleen kameel, runderen, geit of schaap kunnen zijn.
  3. De stappen: Als een persoon een extra gebed wil doen en deze beschouwt als een verplicht gebed, zal het niet geaccepteerd worden aangezien de verplichte gebeden bekend zijn in de Sharia.. Evenzo, als een persoon tijdens het Dhuhr gebed vijf eenheden bidt zal het gebed niet geaccepteerd worden.
  4. De methode: Als een persoon wudhu maakt en zijn voeten eerst wast en daarna zijn hoofd veegt, zeggen we dat zijn wudhu nietig, omdat het van belang is dat de wudhu in de juiste volgorde gemaakt wordt.
  5. De tijd: Als een persoon zijn offerdier tijdens de eerste dagen van Dhul-Hijjah offert, wordt zijn offer niet geaccepteerd, omdat hij het niet op het juiste moment deed.
  6. De plaats: Als een persoon I'tikaaf maakt ergens anders dan in een moskee, zal zijn I’tikaaf niet geaccepteerd worden want het moet gedaan worden in een moskee. ( Al-Ibdaa' fi Kamaal ash-Shar' van Sheik Muhammad b. Uthaimin. )
 • Gevaren van Bid’ah

  Er is een enorm gevaar wanneer men daden van Bida uitvoert; de vijanden van de Islam zullen de Islam en de Moslims vanwege dit aanvallen. Dus elke Moslim zal voorzichtig moeten zijn en er voor moeten waken dat hij niet als een instrument wordt gebruikt om het Geloof of Moslims op wat voor manier dan ook te schaden. Voorts, mag een Moslim nooit een persoon van Bid’ah ‘verdoezelen of verbergen’. ...

  Lees verder +

  Waarschuwing en terechtwijzing

  Abd Allah ibn ad-Dailami zei:
  'Het heeft mij bereikt dat het Geloof zal fragmenteren en verloren zal gaan door het opgeven van de Soenna. Mensen zullen Soenna na Soennah gebruik verlaten, net zoals een touw zwakker en zwakker wordt.' (Ad-Darimi #98) ...

  Lees verder +

  Is de Deen van de Islam Compleet?

  Het is wel bekend dat de Deen van Islam compleet is, zoals Allah, de Verhevene, zegt: Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt, en Mijn Gunst aan jullie voltooid en de Islam voor jullie uitgekozen als godsdienst. (5:3)