Pericolul din bid'ah

Este un pericol imens în practicarea bid'ah; iar cei care nu iubesc Islamul, pot ataca prin aceasta (bid'ah) religia şi musulmanii. Prin urmare, fiecare musulman trebuie să fie atent pentru ca el să nu fie folosit ca unealtă pentru a face rău religiei sau musulmanilor, în niciun fel. Mai mult, un musulman nu trebuie să acopere sau să ascundă un om care face bid'ah.

Duşmanii Islamului au fost capabili să împartă musulmanii cu aceste acte deviante ale inovaţiei (bid'ah). Ori de câte ori este răspândit un act bid'ah, un act Sunnah va fi abandonat de către oameni... eventual practicarea a ceea ce este bid'ah va determina o persoană să abandoneze religia lui Allah! Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „«Cu adevărat, evreii s-au diferenţiat până ce au devenit 71 de secte. Şi creştinii s-au diferenţiat până ce au devenit 72 de secte. Şi această Ummah se va diferenţia în 73 de secte şi toate vor fi în Foc, în afară de una.» Companionii au întrebat: «Care este aceasta, o, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Cei care se află pe calea mea și a companionilor mei.»” (Bukhari, Muslim şi Tirmidhi)

Prin urmare, musulmanul trebuie să se asigure că toate actele de adorare pe care le face nu contrazic Shari'ah. Orice aparţine acesteia va fi acceptat, iar orice nu îi aparţine va fi respins. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul şi Tradiţia mea (Sunnah); dacă vă veţi ţine de ele, nu veţi rătăci niciodată.” (Bayhaqi)


Pentru ca o persoană să fie în siguranţă, trebuie să se ferească de tot ceea ce contrazice Cartea lui Allah şi Sunnah ProfetuluiSău (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „A spune o minciună împotriva mea nu este (în acelaşi mod) ca şi a spune o minciună împotriva altei persoane; oricine spune o minciună despre mine, îşi asigură locul său în Iad.” (Muslim)

Oricine vrea să reuşească şi speră la Răsplata lui Allah, trebuie să urmeze exemplul Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „Spune: «[O, Profetule] Dacă Îl iubiţi pe Allah, urmaţi-mă şi Allah vă va iubi şi vă va ierta păcatele voastre! Allah este Al-Ghafur, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător]!».” [Coran, 3:31]

Un musulman nu trebuie să imite sau să urmeze alte persoane pentru că nimeni nu este perfect, nu este fără greşeli; dimpotrivă, oamenii greşesc, au dorinţe şi îşi urmează capriciile.

Este Islamul religia (diin) completă?

Este ştiut că Islamul este religia completă, după cum Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne spune: „... În ziua aceasta, am desăvârşit religia voastră şi am împlinit Harul Meu asupra voastră şi am încuviinţat Islamul ca religie pentru voi! ...” [Coran, 5:3]

Citeste mai mult +

Decizia de a adăuga ceva religiei care nu a fost permis de către Allah sau de Profetul Său

Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Ba nu! Cel care s-a supus lui Allah şi face bine va avea răsplata sa de la Domnul lui! Ei nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi!” [Coran, 2:112]

Citeste mai mult +

Ce este bid'ah?

Aderarea şi practicarea Sunnei, chiar dacă este vorba despre convingerile în credinţă, acţiuni sau vorbe, este obligatorie, Allah spunând: „Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu.” [Coran, 33:21]