Dovezi folosite de unele persoane pentru a sprijini practicile lor deviante

 • Prima dovadă: Câţiva dintre aceste persoane, care au puţine cunoştinţe în Shari'ah, pretind că ceea ce a spus Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء, ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء
  Înseamnând: „Cel care reînvie practicarea Sunnei în Islam, va primi răsplata sa şi a celor care o vor face după el, şi răsplata lor nu va fi micşorată. Cel care inovează o practică în religie, va primi povara păcatului său şi a celor care îl urmează, fără ca păcatele celor care l-au urmat să fie micşorate.” (Muslim)
  Negare: Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Orice bid'ah este un mijloc de rătăcire.” Este imposibil ca Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ să rostească o tradiţie care o contrazice pe alta. Învăţaţii sunt de acord în unanimitate în această privinţă.

  Pentru a clarifica aceasta mai departe, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Cel care reînvie practicarea Sunnei în Islam ...”, prin urmare practicarea a ceea ce este bid'ah nu face parte din Islam! Mai mult, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a descris Sunnah ca fiind ceva „bun”; în timp ce bid'ah nu poate fi descrisă în acest fel. Este de asemenea o diferenţă între a „reînvia practicarea Sunnei” şi „iniţierea şi stabilirea unei practici false, bid'ah!”

  Înţelesul acestei relatări este mai clar în hadith-ul: „Un grup de oameni nevoiași a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și el a chemat oamenii pentru a le oferi orice aceștia își puteau dori. Un om dintre Ansari a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ținând o pungă plină cu argint, care era destul de grea, și a pus-o în fața Mesagerului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost foarte fericit și a spus: «Oricine reînvie o practică Sunnah în Islam va primi răsplata sa și răsplata celor care o vor practica până în Ziua Judecății.»” (Ahmad)

  Exemplu: Dacă un învățat merge într-o țară unde Coranul și Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ nu sunt predate, iar el stă în moschee și îi învață pe oameni Coranul și Sunnah, sau trimite învățați în acea țară să le predea oamenilor, acest lucru va fi considerat a fi un act de reînviere a Sunnei.

  De asemenea, dacă o persoană merge într-o țară în care bărbații își rad sau tund bărbile și le poruncește oamenilor să își lase barbă, această persoană va reînvia Sunnah în această privință.

  Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Tăiați mustața și lăsați barba să crească.” (Nasa'i)

  Atunci când o persoană își lasă barba să crească și îi îndeamnă și pe ceilalți să facă acest lucru, iar ei îi urmează sfatul, această persoană a reînviat Sunnah în această privință. Hadith-ul menționat mai sus nu face referire la cel care inovează problemele religioase, pentru că fiecare inovație în religie este un mijloc de rătăcire. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Feriţi-vă de lucrurile noi, pentru că fiecare lucru nou este o inovaţie şi fiecare inovaţie este o rătăcire, şi fiecare rătăcire reprezintă Focul Iadului.” (Abu Dawud şi Tirmidhi)

 • A doua dovadă: Cuvintele lui Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulțumit de el!):
  نعمت البدعة هذه
  Însemnând: „Ce inovație bună (bid'ah) este aceasta!”
  Negare: Omar (Allah să fie mulțumit de el!) a spus aceste cuvinte atunci când a adunat oamenii pentru Rugăciunea de Tarawih, cu un singur imam. El a folosit sensul lingvistic al cuvântului, nu cel literal.

  Rețineți faptul că Rugăciunea de Tarawih își are originea în Shari'ah! Omar (Allah să fie mulțumit de el!) nu a inovat-o; mai degrabă a reînviat Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎.

  Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a făcut această Rugăciune împreună cu companionii timp de 3 nopți, apoi nu a mai făcut-o în grup, de teamă că aceasta va deveni obligatorie pentru Ummah sa. El a spus: „... Mă tem că aceasta va deveni obligatorie pentru voi, iar voi nu o veți putea face.” (Bukhari)

  Companionii (Allah să fie mulțumit de ei!) s-au rugat Tarawih în timpul vieții Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și au continuat să facă acest lucru și după moartea sa. Ei se rugau împreună în grup în Moscheea Profetului.

  Omar (Allah să fie mulțumit de el!) a adunat oamenii la un singur imam, lucru de care se temea Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) şi anume că acest lucru nu va mai fi cu putință. Shari'ah a fost completă odată cu moartea sa, prin urmare, nimic nu mai putea fi adăugat acesteia, și de aceasta a spus: „Ce inovație bună (bid'ah) este aceasta!”

Poziția credincioşilor față de inovatori

Practicarea inovării poate ajuge chiar până nivelul de kufr (necredință), în cazul în care nu a ajuns deja, caz în care este datoria oamenilor să boicoteze acea persoană după ce i-a fost dat un sfat sincer, pe care acesta l-a refuzat.

Dacă bid'ah practicată nu a ajuns la nivelul kufr și constrângerea persoanei poate aduce reîntoarcerea sa la Sunnah, atunci trebuie făcut acest lucru. Dar dacă constrângerea nu ar avea succes, atunci nu trebuie făcută, deoarece acest lucru ar îndepărta și mai mult acea persoană de Sunnah.... ...

Citeste mai mult +

Motivele răspândirii inovației

Neaplicarea Shari'ei și înlocuirea conținutului acesteia cu altceva. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţă de diriguitorii voştri! Apoi, dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.” [Coran, 4:59] ...

Citeste mai mult +

Condiţiile acceptării faptelor bune

Faptele robilor lui Allah nu vor fi acceptate decât cu două condiţii:

Prima condiţie este sinceritatea, faptele trebuie să fie făcute cu sinceritate şi de dragul lui Allah. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a spus: „Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [as-Salat] şi să achite Dania [az-Zakat]. Şi aceasta este credinţa [comunităţii] celei drepte.” [Coran, 98:5] ...