Glosar al termenilor Islamici

 • Aqidah: crezul musulmanului.
 • Bid'ah: o inovaţie, în această carte se referă la inovaţiile religioase.
 • Dinar şi dirham: monede, bani.
 • Faridah: un act de adorare obligatoriu.
 • Fitnah: încercare, necaz.
 • Hadith: tradiţie profetică.
 • Hawd: fântâna pe care Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) a garantat-o Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ nostru în Ziua Judecăţii. Oricine bea din ea o singură dată, nu va mai simţi setea niciodată.
 • Hudud: pedeapsa prescrisă în Islam.
 • Hukm: reguli.
 • Ijtihaad: în general, este exercitarea efortului. În această cartea se referă la efortul unei persoane de a ajunge la o decizie într-o anumită problemă.
 • I'tikaaf: în general, se referă la izolare. I'tikaaf este un act de adorare prin care o persoană se izolează de lume în moschee şi se dedică numai actelor de adorare pentru Allah.
 • Iman: credinţă.
 • Jannah: este locul de deasupra Cerurilor pe care Allah îl garantează credincioşilor în Viaţa de Apoi. Este tradus ca Paradis.
 • Kufr: necredincios.
 • Nafl: act de adorare voluntar.
 • Şeitan: Satana.
 • Shari'ah: Legislaţia Islamică.
 • Shirk: a Îi asocia parteneri lui Allah.
 • Sunnah: Tradiţia Profetică.
 • Tarawih: Rugăciune de noapte care este făcută în timpul lunii Ramadan.
 • Taqwah: evlavie.
 • Ummah: comunitatea, naţiunea musulmană.
 • Wali: om evlavios, cu teamă de Allah, musulman care este conştient de Allah, face acte de adorare şi se abţine de la ce este interzis.