Ce este bid'ah?

Pentru a înţelege sensul cuvântului bid'ah, trebuie să ştim ce implică Sunnah.

Imam Ibn Rajab (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Sunnah este calea care trebuie urmată şi include ceea ce Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a practicat şi a spus ...aceasta este Sunnah completă.” . Aderarea şi practicarea Sunnei, chiar dacă este vorba despre convingerile în credinţă, acţiuni sau vorbe, este obligatorie, Allah spunând: „Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu.” [Coran, 33:21]

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a subliniat, de asemenea, importanţa respectării Sunnei: „Într-o zi după Rugăciunea de dimineaţă, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ne-a vorbit până când ochii noştri au lăcrimat şi inimile noastre au tremurat de frică. Un om a spus: «Într-adevăr, aceasta este o predică de rămas-bun. (Deci) ce ne porunceşti Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Vă sfătuiesc să vă temeţi de Allah, să ascultaţi şi să vă supuneţi, chiar dacă un sclav etiopian are autoritate asupra voastră, pentru într-adevăr cei dintre voi care vor trăi vor fi martorii multor diferenţe. Feriţi-vă de inovaţii, pentru că acestea sunt rătăcire. Oricare dintre voi vede acest lucru, trebuie să stea ferm cu Sunnah mea şi Sunnah califilor bine călăuziţi, ţinând cu dinţii de ea.»” (Tirmidhi)

Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă el!) a spus: „Mohammed ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost trimis atât pentru întreaga omenire, cât şi pentru djinni, pentru a clarifica aspectele ce ţin de religie, aşa cum sunt convingerile credinţei conform Shari'ei şi aşa mai departe. Nicio Aqidah (convingere religioasă) nu va fi acceptată în afară de Aqidah lui, şi nicio Shari'ah în afară de cea a Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Nimeni nu va obţine apropierea de Allah, de Mulţumirea Sa şi de Paradis, decât prin ascultarea şi urmarea lui în ceea ce a spus, în faptele şi în convingerile sale religioase, crezând în lucruri care ţin de lumea nevăzută, făcând acte de adorare şi abţinându-se de la ceea ce este păcat.”


Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „Într-adevăr, aliaţii lui Allah nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi” [Coran, 10:62]

De asemenea, în Coranul cel Glorios mai găsim: „O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut pe voi popoare şi triburi, pentru ca să vă cunoaşteţi. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Al-'Alim, Al-Khabir [Atoateştiutor și Bineştiutor].” [Coran, 49:13]

Taqwa (evlavia) este atinsă atunci când omul face toate actele de adorare în conformitate cu Sunnah, sperând în răsplata de la Allah, Îl ascultă pe Allah şi acţionează în conformitate cu Sunnah şi se teme de Pedeapsa lui Allah. Un wali (om pios) nu va obţine apropierea de Allah decât dacă va face acţiunile şi datoriile lui care sunt fard (obligatoriu) şi, de asemenea, le face şi pe cele nafl (voluntare). Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a relatat că Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) a spus: „... Cel mai iubit lucru cu care robul Meu vine mai aproape de Mine este ceea ce am poruncit pentru el, şi robii Mei vin mai aproape de Mine prin ceea ce fac nafl (actele voluntare) până când ajung să Îl iubesc ...” (Bukhari)

Bid'ah : (lingvistic) se referă la inovaţie, noutate, fără origini, ceva care a fost inventat şi nu a mai existat înainte. Allah Al-'Azim (Cel Măreţ) spune: „[El este] Făcătorul desăvârşit al Cerurilor şi al Pământului şi dacă hotărăşte un lucru, El spune doar: «Fii» şi acesta este!” [Coran, 2:117]

Sheikh Abdur-Rahman as-Sa'di (Allah să aibă milă el!) a spus: „Ba'di(Făcătorul) este Creatorul, Cel la care este Originea, pentru că El le-a creat perfect.”

De asemenea, Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune: „Spune: «Eu nu sunt nou între Trimişi ...»” [Coran, 46:9]

Sensul acestui verset: Nu sunt primul care vine cu un Mesaj de la Allah pentru omenire, mai degrabă sunt precedat de mai mulţi Mesageri. Şi când este spus: „Cutare şi cutare au făcut bid'ah”, aceasta însemnând că au iniţiat o metodă pe care nu a mai folosit-o nimeni înainte.

Categoriile de bid'ah

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „«Toţi cei care mă urmează pe mine, vor intra în Paradis, în Ziua Judecăţii, cu excepţia celor care refuză aceasta.» Companionii au întrebat: «Cine va refuza, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cel care mă ascultă, va intra în Paradis, iar cel care nu mă ascultă, este cel care refuză.»” (Bukhari)

Citeste mai mult +

Postura Shari'ei cu privire la inovaţiile religioase

O persoană trebuie să ştie că cea de a doua parte a mărturisirii de credinţă, „Mohammed este Robul şi Mesagerul lui Allah”, cere ca persoana să i se supună şi să aibă credinţă în ceea ce el (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost informat despre noi şi să stea departe de ceea ce el a interzis. De asemenea, această declaraţie cere ca persoana să Îl adore pe Allah... ...

Citeste mai mult +

Declaraţiile învăţaţilor care condamnă practicarea de bid'ah

Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Feriţi-vă de oamenii care rămân la opiniile lor (şi nu iau în considerare textele scrise) pentru că ei sunt duşmanii Sunnei; ei nu pot învăţa, memora sau înţelege un hadith, aşa că ei rămân cu opiniile lor şi îi conduc pe alţii în rătăcire.” ...