Categoriile de bid'ah

Bid'ah poate fi împărţită în două categorii:

 • Bid'ah (inovaţie) religioasă. Aceasta include inovaţia în religia lui Allah, care dezminte îndrumarea Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ nostru şi calea predecesorilor dreptcredincioşi, chiar dacă aceasta face referire la concepţiile religioase sau la actele de adorare. Acest tip de bid'ah este considerată nepermisă de versetele Coranului. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „Însă pe acela care se împotriveşte Trimisului, după ce i s-a arătat lui Calea cea Dreaptă şi care urmează un alt drum decât cel al dreptcredincioşilor, îl vom pune Noi împreună cu aceia cu care s-a aliat, şi-l vom lăsa să ardă în Gheena. Şi ce rea menire [este aceasta]!” [Coran, 4:115]

  Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „«Toţi cei care mă urmează pe mine, vor intra în Paradis, în Ziua Judecăţii, cu excepţia celor care refuză aceasta.» Companionii au întrebat: «Cine va refuza, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cel care mă ascultă, va intra în Paradis, iar cel care nu mă ascultă, este cel care refuză.»” (Bukhari)

  Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah (Allah să aibă milă de el!) a spus: „De aceea Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne-a poruncit să spunem în fiecare Rugăciune: «O, Allah, călăuzeşte-ne pe Drumul cel Drept. Pe drumul celor cu care Tu ai fost Dăruitor, nu al celor pe care Tu te-ai mâniat şi nici cel al rătăciţilor.» Cei care au obţinut Mânia lui Allah sunt aceia care au aflat Adevărul şi i s-a opus, iar cei rătăciţi sunt aceia care îl adoră pe Allah fără cunoştinţe (despre religie) în timp ce ştiu că acest lucru este opus Cărţii lui Allah şi al Sunnei.”

  Inovaţiile religioase:

  Inovaţiile religioase pot fi împărţite în trei categorii:

   • Bid'ah care echivalează cu necredinţa, care poate scoate o persoană în afara Islamului; iar acest tip de inovaţie se referă la aspectele credinţei, aşa cum sunt sacrificarea unui animal în numele altcuiva decât al lui Allah, ocolirea unui mormânt, căutarea ajutorului la altcineva în afara lui Allah, în problemele în care ei nu pot ajuta. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) spune: „Spune: «Într-adevăr, Rugăciunea mea, actele mele de devoţiune, viaţa mea şi moartea mea îi aparţin lui Allah, Stăpânul lumilor!»” [Coran, 6:162]
   • Bid'ah care nu echivalează cu necredinţa, dar care conduce la necredinţă, aşa cum ar fi construirea monumentelor pe morminte şi a face Rugăciuni şi du'a (suplicaţii) lângă acesta. Din acest motiv, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ i-a interzis Ummei sale să viziteze în mod frecvent mormântul său, pentru că se temea ca acel loc va fi adorat în locul lui Allah. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Nu luaţi mormântul meu ca loc festiv (vizitându-l în mod repetat) şi nu faceţi din casele voastre morminte. Trimiteţi binecuvântări asupra mea, căci salutul vostru mă va ajunge de oriunde v-aţi afla.” (Abu Dawud)
   • Bid'ah care este egală cu un păcat, aşa cum este celibatul (a evita căsătoria, a posti în mod continuu şi a sta în Rugăciune noaptea). Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Trei bărbaţi au venit la casele soţiilor Profetului Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) pentru a întreba despre modul în care acesta se implică în actele de adorare. Când au aflat cum este acesta, ei au considerat că actele lor de adorare sunt nesemnificative şi au spus: «Unde suntem noi în comparaţie cu Profetul când lui i-au fost iertate păcatele cele trecute şi păcatele viitoare!» Unul dintre ei a spus: «Vreau să îmi petrec toată viaţa în Rugăciune şi să nu mai dorm niciodată.» Un al doilea a spus: «Vreau să ţin Post tot timpul şi să nu îl mai întrerup deloc.» Cel de al treilea a spus: «Mă voi abţine de la orice relaţie cu vreo femeie şi nu mă voi căsători niciodată.» Auzind acestea, Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) le-a spus: «Pe Allah, eu mă tem de Allah mai mult ca voi şi, dintre voi, eu sunt cel mai supus Lui, însă totuşi ţin Post şi îl întrerup, fac Rugăciuni şi dorm noaptea şi mă căsătoresc. Aşa că cel ce se depărtează de la calea mea, nu este de-al meu.»” (Bukhari şi Muslim)

    Din această relatare, reiese clar că oricine Îl adoră pe Allah într-un fel care nu este permis de către Allah şi Mesagerul Său ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) sau practicat de către califii dreptcredincioşi, această persoană este un inovator, pentru că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „... Vă sfătuiesc să vă temeţi de Allah, să ascultaţi şi să vă supuneţi, chiar dacă un sclav etiopian are autoritate asupra voastră, pentru într-adevăr cei dintre voi care vor trăi vor fi martorii multor diferenţe. Feriţi-vă de inovaţii, pentru că acestea sunt rătăcire. Oricare dintre voi vede acest lucru, trebuie să stea ferm cu Sunnah mea şi Sunnah califilor bine călăuziţi, ţinând cu dinţii de ea.” (Tirmidhi)

 • Inovaţiile lumeşti, care nu fac referire la religie, aşa cum sunt invenţiile. Acestea nu sunt numite bid'ah, chiar dacă este considerat ca atare din perspectivă lingvistică. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ nu a avertizat şi nu le-a cerut oamenilor să fie prudenţi pentru acest tip de bid'ah. Toate obiceiurile, aspectele lumeşti şi tranzacţiile sunt permise, atât timp cât nu există o dovadă că acesta este un lucru interzis. Această categorie nu este considerată „inovaţie religioasă” pentru că acestea nu sunt acte de adorare.

Postura Shari'ei cu privire la inovaţiile religioase

O persoană trebuie să ştie că cea de a doua parte a mărturisirii de credinţă, „Mohammed este Robul şi Mesagerul lui Allah”, cere ca persoana să i se supună şi să aibă credinţă în ceea ce el (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost informat despre noi şi să stea departe de ceea ce el a interzis. De asemenea, această declaraţie cere ca persoana să Îl adore pe Allah... ...

Citeste mai mult +

Declaraţiile învăţaţilor care condamnă practicarea de bid'ah

Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Feriţi-vă de oamenii care rămân la opiniile lor (şi nu iau în considerare textele scrise) pentru că ei sunt duşmanii Sunnei; ei nu pot învăţa, memora sau înţelege un hadith, aşa că ei rămân cu opiniile lor şi îi conduc pe alţii în rătăcire.” ...

Citeste mai mult +

Dovezi folosite de unele persoane pentru a sprijini practicile lor deviante

... Înţelesul acestei relatări este mai clar în hadith-ul: „Un grup de oameni nevoiași a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și el a chemat oamenii pentru a le oferi orice aceștia își puteau dori. Un om dintre Ansari a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ținând o pungă plină cu argint, care era destul de grea, și a pus-o în fața Mesagerului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost foarte fericit și a spus: «Oricine reînvie o practică Sunnah în Islam va primi răsplata sa și răsplata celor care o vor practica până în Ziua Judecății.»” (Ahmad) ...