Ist die islamische Religion vollkommen oder nicht?

Este ştiut că Islamul este religia completă, după cum Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne spune: „... În ziua aceasta, am desăvârşit religia voastră şi am împlinit Harul Meu asupra voastră şi am încuviinţat Islamul ca religie pentru voi! ...” [Coran, 5:3]

Islamul abordează orice problemă a omului atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. Allah Preaînaltul spune: „Şi Noi ţi-am trimis ţie Cartea ca tâlcuire pentru toate lucrurile, călăuză, îndurare şi bună vestire pentru musulmani.” [Coran, 16:89]

Fiecare aspect din Shari'ah (Legislaţia Islamică) care nu a fost clarificat prin prima sursă a Islamului, care este Coranul, a fost clarificat prin cea de a doua sursă, care este Sunnah.

Sunnah include cuvintele Profetului Mohammed ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)tot ceea ce acesta a făcut sau a aprobat , cu condiţia ca acestea să fie cunoscute dintr-un lanţ bun de relatatori. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „Iar ţie ţi-am pogorât Noi Coranul, pentru ca tu să le tâlcuieşti oamenilor desluşit ceea ce a fost pogorât pentru ei, - poate că ei vor chibzui!” [Coran, 16:44]

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a clarificat şi i-a arătat Ummei sale fiecare lucru bun şi a prevenit-o cu privire la fiecare lucru rău. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Nu a fost niciun Profet înaintea mea decât cu excepţia acelora care aveau datoria să clarifice comunităţii sale binele despre care avea cunoştinţă şi să o prevină împotriva răului despre care avea cunoştinţă.” (Muslim)


Oricine crede altceva, cu siguranţă nu crede în textul Coranului care i-a fost revelat Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Cel care face inovaţii în religie şi crede că aceasta nu este completă spune în mod indirect că el completează religia lui Allah cu inovaţiile sale! Cel care inovează îl va învinui pe Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ pentru că nu a adus Mesajul care i-a fost încredinţat. Va spune în mod indirect: „Islamul are nevoie de această inovaţie, de care Profetul a fost departe, şi prin urmare, voi completa religia cu această inovaţie!”

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „V-am lăsat pe o cale clară, noaptea ei este ca şi ziua ei, şi nimeni nu va sta departe de ea cu excepţia persoanei care va fi în rătăcire.” (Hakim)

Was sagt das islamische Gesetz über Hinzufügungen in die Religion Allahs, wofür Allah und Sein Gesandter keine Ermächtigung erteilt haben?

Allah sagt: (Aber nein! Wer sich Allah völlig hingibt und dabei Gutes tut, dessen Lohn (Ajr) steht für ihn bei seinem Herrn. Und sie soll keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein.) (Qur´an 2:112)

Weiterlesen +

Was ist Bid‛a (erfundene gottesdienstliche Handlung)?

Und das Festhalten an der Sunnah, sei es mit Worten, Taten und Glauben, ist im Islam eine Pflicht. Allahs sagt: (Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild, (und zwar) für einen jeden, der auf Allah und den Jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt.) (Qur´an 33:21)

Weiterlesen +

Religiöse Innovationen

Alles was erneuert und erfunden wurde in der Religion Allahs und anders ist als das, was der Gesandte Allahs und seine Gefährten an Glaubensinhalten (Aqida) verinnerlichten und in die Tat umsetzten. Und dies ist die verbotene Bid‛a, die im Qur´an erwähnt wird. Allah sagt: (Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, und einem anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden Wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn der Hölle aussetzen, und (wie) böse ist der Ausgang!) (Qur´an 4:115) ...