Релігійні нововведення

Бідаа можна розділити на дві категорії:

 • 1-а категорія: Релігійне бідаа (нововведення). Включає в себе нововведення в Дін Аллаха, які спростовують керівництво нашого Пророка (с.а.с.) і шлях благочестивих попередників, це стосується як питань віровчення так і актів поклоніння. Цей тип бідаа вважається незаконним з коранічних текстів. Аллах говорить: І того, хто буде суперечити Посланцю навіть після того, як йому став зрозумілий прямий шлях і не піде шляхом віруючих, того Ми скеруємо туди, куди він звернувся — та й вкинемо до геєни! Мерзотне ж це місце для повернення! (4:115)

  Пророк (с.а.с.) сказав: «Вся моя умма увійде в Джанну, крім тих, хто відмовиться увійти до неї». Сказано: «Хто відмовився б увійти в неї?» Він сказав: «Той, хто кориться мені – увійде в Джанну, і той, хто не послухається мене – відмовиться увійти в неї». (Бухарі)

  Шейх Іслам б. Теймійа, нехай буде Аллах милостивий до нього, сказав: «Ось чому Аллах, Всевишній, наказав нам говорити в кожній молитві: «О Аллах! Настав нас на прямий шлях. Шлях тих, кому Ти дарував свою світлість, а не на (шлях) тих, хто отримав Твій гнів, ні на шлях тих, хто збився зі шляху. Ті, хто заслужив гнів Аллаха – це ті, які знають правду і виступають проти неї, і ті, хто збився зі шляху і ті, хто поклоняється Аллаху без знання, в той час, знаючи, що вони виступають проти Книги Аллаха і Сунни».

  Релігійні нововведення можна розділити на три категорії:

   • а. Бідаа, які рівнозначні невірі, яка буде приймати один із приписів ісламу; таке бідаа відноситься до питань віровчення, таких як, дар жертовних тварин будь-кому, крім Аллаха, обходження могил, і прохання про допомогу у кого-небудь, крім Аллаха в питаннях, у яких вони не можуть допомогти. Аллах говорить: Скажи: «Воістину, моя молитва й виконання обрядів, моє життя й смерть — це все належить Аллаху, Господу світів! (6:162)
   • Бідаа, що не рівносильні невірству, але приводять до невіри, такі, як вибудовування споруд на могилах, благання і дуаа (благання) поруч з ними. Ось чому Пророк (с.а.с.) заборонив своїй уммі часте відвідування його могили, зі страху, що йому стануть поклонятися, як рівному з Аллахом. Пророк (с.а.с.) сказав: «Не робіть ваші будинки, як могили (не робіть актів поклоніння для них) і не відвідуйте мою могилу часто і (не обтяжуйте себе, відвідавши мене, а, швидше) підносьте згадки про мене, цього достатньо, щоб зв’язатися зі мною, де б ви не були». (Абу Дауд)
   • Бідаа, які рівні гріховним вчинкам, таким, як безшлюбність, тобто, уникання шлюбу і безперервний піст вдень і благання протягом всієї ночі. Анас, нехай Аллах буде задоволений ним, повідомив, що Пророк (с.а.с.) сказав: «Три людини прийшли до будинку дружини Пророка (с.а.с.) і запитали про його поклоніння. Коли їм повідомили, вони порахували, що цього надто мало, і сказали: «Ми гірше Посланника Аллаха; Аллах простив його минулі і майбутні гріхи!» Один з них сказав: «Я ніколи не одружуся». Інший сказав: «Я стану постити і ніколи не перестану». Третій сказав: «Я буду стояти всі ночі в молитві». Коли Пророк (с.а.с.) почув це, він покликав їх і сказав: «Ви ті, хто це сказав? Воістину, я найбільш богобоязливий і благочестивий з вас, але я молюся і сплю, пощу і припиняю піст, одружуюся на жінках. Тому, хто не хоче мою Сунну – той не від мене». (Бухарі)

    З цього зрозуміло, що той, хто поклоняється Аллаху таким чином, який не узаконений Аллахом і Його Посланцем (с.а.с.) або не практикувався праведними халіфами, той є новатором. Як Пророк (с.а.с.) сказав: «Я раджу вам боятися Аллаха, слухати і коритися, навіть якщо абіссінський раб має владу над вами, бо, воістину, ті з вас, які живуть довго будуть свідками великої розбіжності, тому дотримуйтесь моєї сунни і сунни праведних халіфів, які були після мене. Дотримуйтеся її суворо. Остерігайтеся нововведень. Кожне (релігійне) нововведення є відхиленням і всякий відступ призводить до Пекла». (Ібн Хіббан).

 • 2-а категорія las innovaciones mundanales, que no tienen relación con el Din, como los inventos y cosas similares. Éstos no se llaman Bid’ah, a pesar de que se los considera como tales desde el punto de vista lingüístico. El Profeta (P y B) no nos advirtió sobre este tipo de Bid’ah. Todas las costumbres, los asuntos mundanales y las transacciones comerciales son lícitas, mientras no lleguen al punto de se transformen en actos prohibidos. Esta categoría no se considera como una innovación religiosa porque no tienen relación con los actos de adoración.

Позиція шаріату стосовно релігійних нововведень

Слід знати, що друге свідчення віри, «Мухаммад посланник Аллаха», вимагає від людини коритися йому, і вірити в те, що він повідомив нам і триматися подалі від того, що він заборонив. Воно також вимагає, щоб людина поклонялась Аллаху дозволеним і законним чином, а не так, як бажає або хоче. ...

Читати далі +

Заяви вчених, які засуджують практики бідаа

Умар б. аль-Хаттаб, нехай Аллах буде задоволений ним, сказав: «Стережіться людей, які дотримуються своїх думок (і ігнорують текстові докази), бо вони є ворогами Сунни; вони не змогли дізнатися, запам’ятати і зрозуміти Хадіс, тому вони вдалися до власної думки, і завели себе та інших в оману». ...

Читати далі +

Використовувані аргументи, щоб продовжувати підступні практики

... Сенс цього сказання уточнений у хадісі: група знедолених людей прийшла до Пророка (с.а.с.), тому він (с.а.с.) покликав людей, щоб дати їм усе, що міг. Людина з Ансар прийшла до Пророка (с.а.с.) тримаючи мішок, повний срібла, який був досить важким і поставив його перед Посланцем (с.а.с.). Пророк (с.а.с.) був дуже радий, і сказав: «Той, хто відроджує добру практику Сунни в Ісламі отримає свою нагороду і нагороду тих, хто не практикував її до Дня Воскресіння...» (Ахмед) ...