Постанова додавати щось до Діну, що не було узаконено Аллахом або Пророком (с.а.с.)

Аллах, Всевишній, каже: Ні! Хто підкорить себе Аллаху, той і є праведником. Його чекає винагорода від Господа; не буде страху таким, як він, і не будуть засмучені вони! (2:112)

Це означає, що той, хто щиро дотримується практики в ім’я Аллаха, і робить це відповідно до Сунни Пророка (с.а.с.)... тільки той буде у Джанні (у Небесних садах).

Імам Ахмед, нехай буде Аллах милостивий до нього, розповів від Абдулли б. Масуда, нехай Аллах буде задоволений ним, що той сказав: «Пророк (с.а.с.) підвів риску, а потім сказав: Це шлях Аллаха, а потім він накреслив маленькі лінії праворуч і ліворуч від цієї лінії, і він сказав: це шляхи, на кожному з яких є Шайтан, котрий закликає людей. Потім він прочитав слова Аллаха: Воістину, це Мій прямий шлях, його дотримуйтесь, і не йдіть (іншим) шляхом, бо вони відведуть вас з Мого шляху. Це Він призначив для вас, щоб ви могли стати аль-муттакун (благочестивими). (Ібн Хіббан № 6)
Пророк (с.а.с.) також сказав: «Воістину найбільш правдиві слова – це Книга Аллаха, і найкраще з керівництв є керівництвом Мухаммада (с.а.с.) і найбільш зле питання – це нововведення, і кожне (релігійне) нововведення є бідаа, і кожне бідаа є способом відхилення, і кожне відхилення призведе до вогню». (Ібн Хузайма)

Небезпека і серйозність говорити без знань у релігійних питаннях дуже ясна з коранічних віршів і пророчих традицій. Аллах, Всевишній, каже: Аллаху належать прекрасні імена. Тож кличте Його ними й залиште тих, які спотворюють імена Його. Їх винагородять за те, що вони робили! (7:180)

Аллах, Всевишній, також каже: Не йди за тим, про що не маєш знання, адже слух, зір і серце — усіх їх спитають про обіцяне. (17:36)

Аллах, Всевишній, також каже: Невже вони мають таких спільників, які встановили для них у релігії щось, не дозволене Аллахом? Якби не ясне слово, то між ними уже розсудили б! Воістину, нечестивих чекає болісна кара! (42:21)


Той, хто вводить нове в священнодійство або практику Діну Аллаха, в той час узаконюючи щось незаконне в ісламі, або усуває що-небудь законне – стає невіруючим, якщо він не кається, про що повідомляється в хадисі Пророка (с.а. с.), в якому він пояснив слова Аллаха: Вони беруть собі за панів, крім Аллаха, своїх учених, ченців і Месію, сина Мар'ям. Але ж їм наказували поклонятися Єдиному Богу! Немає бога, крім Нього! Пречистий Він від того, що додають Йому! (9:31)

Він сказав: «Навіть якщо вони не поклоняються їм (відкрито), але вважатимуть щось законним, крім того, що їх рабини і ченці зробили законним, і вважатимуть незаконними щось окрім того, що їх рабини і ченці визнали незаконним». (Тірімзі)

Це суворе попередження стосується тих, хто слідує проголошенню речі, як законної, так і незаконної, коли вони такими не є.

Вчений, Шейх Абдуррахман ас-Сааді, нехай буде Аллах милостивий до нього, сказав: «Вони (тобто рабини і ченці) легалізують для свого народу закони та усні заяви, які спростовують Дін Посланника, і люди слідують за ними. Вони будуть звеличувати шейхів, і благочестиві люди, стануть приймати їх за богів, і стануть пропонувати їм жертовних тварин і благати їх».

Що таке бідаа?

Дотримання Сунни, у віровченнях або переконаннях, діях або висловлюваннях – це обов’язок. Аллах говорить: Посланець Аллаха — прекрасний приклад для вас, для тих, хто сподівається на Аллаха, Останній День і часто згадує Аллаха! (33:21)

Читати далі +

Релігійні нововведення

Релігійні нововведення можна розділити на три категорії:
Бідаа, які рівнозначні невірі: яка буде приймати один із приписів ісламу; таке бідаа відноситься до питань віровчення, таких як, дар жертовних тварин будь-кому, крім Аллаха, обходження могил, і прохання про допомогу у кого-небудь, крім Аллаха в питаннях, у яких вони не можуть допомогти. Аллах говорить: ...

Читати далі +

Позиція шаріату стосовно релігійних нововведень

Слід знати, що друге свідчення віри, «Мухаммад посланник Аллаха», вимагає від людини коритися йому, і вірити в те, що він повідомив нам і триматися подалі від того, що він заборонив. Воно також вимагає, щоб людина поклонялась Аллаху дозволеним і законним чином, а не так, як бажає або хоче. ...