Попередження та Повчання

Абдулла ібн ад-Дайламі сказав: «Мені було відкрито, що Дін буде розділений і загубиться при відмові від Сунни. Люди відмовляться від практики Сунни, точно як мотузка стає слабшою і слабшою». (Ад-Дарімі)

Кожен з нас повинен дотримуватися Сунни Пророка (с.а.с.) і намагатися з усіх сил поширювати її серед людей і застосовувати її. Добра можна чекати тільки тоді, коли людина застосовує Сунну Пророка (с.а.с.): вислови або дії, і коли вона відкидає всі нововведення у Діні Аллаха. Це є обов’язковим для кожного з нас, якщо хтось чує щось, що виступає проти шаріату, нехай дає щиру пораду, і уточнює все так, щоб мати більшу честь, захищаючи Дін Аллаха. Пророк (с.а.с.) сказав: «Передайте від мене хоча б один аят (вірш), і не буде гріха на вас, якщо ви почуєте розповіді дітей Ізраїлю, а хто творить брехню проти мене, має своє місце в пеклі». (Бухарі)

Усунення бідаа є колективним обов’язком спільноти.

Пророк (с.а.с.) сказав: «Той, з вас, хто побачить неправильне діяння, нехай змінить його рукою, якщо він не може, то нехай робить це словами, якщо він не може, то нехай ненавидить його в своєму серці, і це найслабший спосіб Іману». (Муслім)

Людина повинна закликати до шляху Аллаха, як згадувалося в словах Аллаха: Клич на шлях Господа свого з мудрістю й добрим повчанням і сперечайся з ними тільки тим, що найкраще. Воістину, твій Господь ліпше знає, хто збився зі шляху Його, і Він ліпше знає, хто йде прямим шляхом! (16:125)

Релігійні питання не повинні вважатися однозначно зрозумілими від кожного проповідника і людини, яка стверджує, що має знання і розуміння. Дін повинен бути взятий від тих, хто заслуговує довіри в їх Діні, знаннях і благочесті. Пророк (с.а.с.) сказав: «Воістину, вчені є спадкоємцями пророків. Пророки не залишають після себе динар або дирхам, тільки знання, тому той, хто бере їх і пізнає, той має велику частину». (Ібн Хіббан)

Ми повинні пам’ятати про слова Пророка (с.а.с.): «Той, хто закликає до керівництва, отримає винагороду, що дорівнює нагородам тих, хто пішов за ним, а їхні нагороди не будуть зменшені. І кожен, хто покличе до омани, отримає гріх, рівний гріхам тих, хто пішов за ним, в той час як їхні гріхи не будуть зменшуватися». (Муслім)

Del mismo modo, quien guíe a otros a realizar un mal – y una innovación es una clase de mal – se le contará su pecado y los pecados que cometan quienes lo sigan. El Profeta (P y B) dijo: Також той, хто веде людей до зла бідаа є одним з видів зла – він отримає свої гріхи і гріхи тих, хто слідує за ним. Пророк (с.а.с.) сказав:

«Воістину найбільш правдиві слова – це Книга Аллаха, і краще керівництво – це керівництво Мухаммада, найбільш злим питанням є нововведення, і кожна новація (в Дін) є неправильним керівництвом і кожна омана призводить до Пекла». (Ібн Хузайма)

Як згадувалося вище, небезпека і серйозність нововведень в Дін Аллаха очевидна, тому той, хто хоче практикувати будь-яку дію, повинен дізнатись, чи буде цю дію схвалено шаріатом. Якщо це так, то необхідно застосовувати її на практиці і направляти людей до нього, але, якщо вона суперечить шаріату, то потрібно відмовитися від цієї дії і попередити людей проти неї.

Чи є Дін ісламу завершеним?

Відомо, що Дін ісламу завершений, як Аллах, Всевишній, каже: Сьогодні Я завершив вам вашу релігію, довів до кінця Свою милість і схвалив іслам як вашу релігію (5:3)

Читати далі +

Постанова додавати щось до Діну, що не було узаконено Аллахом або Пророком (с.а.с.)

Аллах, Всевишній, каже: Ні! Хто підкорить себе Аллаху, той і є праведником. Його чекає винагорода від Господа; не буде страху таким, як він, і не будуть засмучені вони! (2:112)

Читати далі +