Poziția credincioşilor față de inovatori

Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Urmaţi ceea ce vi s-a trimis de la Domnul vostru şi nu urmaţi alţi aliaţi în afară de El! ...” [Coran, 7:3]

Inovatorii

Inovatorii pot fi catalogaţi după felul de bid'ah pe care o practică, în două categorii:
 • Prima categorie: Cel care urmează o inovație sau o practică deviantă din cauza ignoranței sale și aceasta nu este răspândită printre oameni. Această persoană trebuie să fie învățată și să îi fie arătat adevărul și anume faptul că acțiunile lui sunt opuse Shari'ei.
 • A doua categorie: Cel care urmează o inovație sau o practică deviantă urmându-și dorințele și capriciile. Acestei persoane trebuie să i se amintească de pedeapsa severă a lui Allah și trebuie să îi fie arătat clar adevărul, într-un mod înțelept și adecvat. Dacă el refuză să accepte adevărul și insistă cu fermitate și alege să practice bid'ah, oamenii trebuie să fie avertizați și atenționați cu privire la bid'ah pe care el o practică, pentru ca ei să îl evite.
 • Actul de bid'ah

  Practicarea inovării poate ajuge chiar până nivelul de kufr (necredință), în cazul în care nu a ajuns deja, caz în care este datoria oamenilor să boicoteze acea persoană după ce i-a fost dat un sfat sincer, pe care acesta l-a refuzat.

  Dacă bid'ah practicată nu a ajuns la nivelul kufr și constrângerea persoanei poate aduce reîntoarcerea sa la Sunnah, atunci trebuie făcut acest lucru. Dar dacă constrângerea nu ar avea succes, atunci nu trebuie făcută, deoarece acest lucru ar îndepărta și mai mult acea persoană de Sunnah. Ar trebui să i se ofere consiliere sinceră și sfaturi într-o manieră înțeleaptă și frumoasă. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Este interzis ca un musulman să nu îi vorbească fratelui mai mult de trei zile.” (Bukhari)

  Predecesorii pioși clarificau și infirmau orice bid'ah, în lumina Coranului și a Sunnei. Aceasta nu este numai de datoria învățaților; ci mai degrabă este de datoria fiecărui musulman care este martor la o inovație în religia lui Allah, care nu își are baza în Shari'ah. Dacă un individ poate clarifica adevărul, trebuie să facă acest lucru, iar dacă nu, acesta trebuie să prezinte problema învățaților, care o vor clarifica oamenilor și vor elimina „dovezile” folosite de inovatori pentru a își susține bid'ah.

  Motivele răspândirii inovației

  Neaplicarea Shari'ei și înlocuirea conținutului acesteia cu altceva. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţă de diriguitorii voştri! Apoi, dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.” [Coran, 4:59] ...

  Citeste mai mult +

  Condiţiile acceptării faptelor bune

  Faptele robilor lui Allah nu vor fi acceptate decât cu două condiţii:

  Prima condiţie este sinceritatea, faptele trebuie să fie făcute cu sinceritate şi de dragul lui Allah. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a spus: „Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [as-Salat] şi să achite Dania [az-Zakat]. Şi aceasta este credinţa [comunităţii] celei drepte.” [Coran, 98:5] ...

  Citeste mai mult +

  Pericolul din bid'ah

  Este un pericol imens în practicarea bid'ah; iar cei care nu iubesc Islamul, pot ataca prin aceasta (bid'ah) religia şi musulmanii. Prin urmare, fiecare musulman trebuie să fie atent pentru ca el să nu fie folosit ca unealtă pentru a face rău religiei sau musulmanilor, în niciun fel. Mai mult, un musulman nu trebuie să acopere sau să ascundă un om care face bid'ah. ...