Postura Shari'ei cu privire la inovaţiile religioase

O persoană trebuie să ştie că cea de a doua parte a mărturisirii de credinţă, „Mohammed este Robul şi Mesagerul lui Allah”, cere ca persoana să i se supună şi să aibă credinţă în ceea ce el (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost informat despre noi şi să stea departe de ceea ce el a interzis. De asemenea, această declaraţie cere ca persoana să Îl adore pe Allah în manierele permise şi menţionate, nu în felul în care doreşte. Este o necesitate ca această persoană să respingă fiecare inovaţie religioasă. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „Nu faceţi chemarea Trimisului între voi ca pe o chemare a unuia dintre voi către altul! Allah îi cunoaşte pe aceia dintre voi care se furişează, căutând adăpost [la alţii]. Aceia care fug de Porunca Sa, să se ferească să nu-i lovească pe ei o nenorocire sau să nu-i lovească pe ei o osândă dureroasă!” [Coran, 24:63]

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Cel care inovează un lucru în religia noastră (diin), va fi respins.” (Bukhari)
Abu Juhaifah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a zis: „Oricine introduce o practică bună care rămâne în urma lui va avea răsplata lui pentru acest lucru şi echivalentul răsplăţii celorlalţi, fără a scădea cu nimic din vreuna dintre răsplăţi. Oricine introduce o practică rea care rămâne în urma lui, va purta povara păcatului său şi echivalentul poverii celorlalţi, fără a scădea nimic din vreuna dintre pedepse.” (Ibn Majah)


Abdullah ibn Mas'ud (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că Mesagerul lui Allah ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „... Averea şi sângele vostru sunt sacre pentru voi aşa cum vă sunt sacre aceste luni, acest Pământ, în această zi a voastră. Voi ajunge primul la Hawd şi voi fi mândru de numărul vostru mare faţă de celelalte comunităţi, deci nu mă ponegriţi. Voi salva nişte oameni, iar alţii vor fi luaţi de lângă mine. Voi spune: «Doamne, Ummah mea!» şi El va spune: «Nu ştii ce inovaţii au introdus după ce nu ai mai fost.»” (Ibn Majah)

Hudhaifah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Allah nu va accepta niciun Post, nicio Rugăciune, nicio caritate, niciun Hajj, nicio Umrah, niciun Jihad şi nicio faptă obligatorie sau voluntară a unei persoane care urmează o inovaţie (bid'ah). El iese în afara Islamului ca un fir de păr scos din aluat.” (Ibn Majah)

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ne-a informat despre faptul că va fi o mare fitna (încercări şi necazuri) după moartea sa. Modul prin care o persoană se poate apăra de această fitna este prin aderarea sa la Cartea lui Allah (Coranul) şi la Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. O persoană nu se va apăra prin inovarea unor lucruri în religie (diin).

Ali (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „«Va veni fitna.» Am întrebat: «Cum se poate proteja cineva de aceasta?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cartea lui Allah conţine poveşti ale celor de dinaintea ta şi ceea ce se va întâmpla în viitor; cum oamenii vor trebui să se judece între ei şi criteriul după care o vor face; pe orice conducător care se dă la o parte (nu judecă după Carte), Allah îl va umili şi îi va distruge mândria sa. Pe oricare cere îndrumare de la altceva, Allah îl va duce în rătăcire. Frânghia lui Allah este fermă, Cartea Sa este o pomenire decisivă şi este Calea cea Dreaptă. Omul nu va fi dus în rătăcire de capriciile sale cât va urma Coranul, nici recitarea sa nu va avea niciun dubiu; minunile sale (ale Coranului) nu încetează să existe; învăţaţii nu se vor sătura de el; îi va face djinnii să se gândească şi să pună întrebări: „... Noi am auzit un Coran minunat, ~ Care călăuzeşte către Drumul cel Drept!...” [Coran, 72: 1-2]. Oricine va vorbi şi va spune adevărul, şi oricine se comportă conform lui (Coranului) va primi o răsplată, oricine va conduce prin el, va vedea dreptatea, şi oricine cheamă la el, va fi ghidat pe Calea cea Dreaptă.»” (Tirmidhi)

Declaraţiile învăţaţilor care condamnă practicarea de bid'ah

Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Feriţi-vă de oamenii care rămân la opiniile lor (şi nu iau în considerare textele scrise) pentru că ei sunt duşmanii Sunnei; ei nu pot învăţa, memora sau înţelege un hadith, aşa că ei rămân cu opiniile lor şi îi conduc pe alţii în rătăcire.” ...

Citeste mai mult +

Dovezi folosite de unele persoane pentru a sprijini practicile lor deviante

... Înţelesul acestei relatări este mai clar în hadith-ul: „Un grup de oameni nevoiași a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și el a chemat oamenii pentru a le oferi orice aceștia își puteau dori. Un om dintre Ansari a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ținând o pungă plină cu argint, care era destul de grea, și a pus-o în fața Mesagerului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost foarte fericit și a spus: «Oricine reînvie o practică Sunnah în Islam va primi răsplata sa și răsplata celor care o vor practica până în Ziua Judecății.»” (Ahmad) ...

Citeste mai mult +

Poziția credincioşilor față de inovatori

Practicarea inovării poate ajuge chiar până nivelul de kufr (necredință), în cazul în care nu a ajuns deja, caz în care este datoria oamenilor să boicoteze acea persoană după ce i-a fost dat un sfat sincer, pe care acesta l-a refuzat. Dacă bid'ah practicată nu a ajuns la nivelul kufr și constrângerea persoanei poate aduce reîntoarcerea sa la Sunnah, atunci trebuie făcut acest lucru. Dar dacă constrângerea nu ar avea succes, atunci nu trebuie făcută, deoarece acest lucru ar îndepărta și mai mult acea persoană de Sunnah....