Este Islamul religia (diin) completă?

Este ştiut că Islamul este religia completă, după cum Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne spune: „... În ziua aceasta, am desăvârşit religia voastră şi am împlinit Harul Meu asupra voastră şi am încuviinţat Islamul ca religie pentru voi! ...” [Coran, 5:3]

Islamul abordează orice problemă a omului atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi. Allah Preaînaltul spune: „Şi Noi ţi-am trimis ţie Cartea ca tâlcuire pentru toate lucrurile, călăuză, îndurare şi bună vestire pentru musulmani.” [Coran, 16:89]

Fiecare aspect din Shari'ah (Legislaţia Islamică) care nu a fost clarificat prin prima sursă a Islamului, care este Coranul, a fost clarificat prin cea de a doua sursă, care este Sunnah.

Sunnah include cuvintele Profetului Mohammed ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)tot ceea ce acesta a făcut sau a aprobat , cu condiţia ca acestea să fie cunoscute dintr-un lanţ bun de relatatori. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „Iar ţie ţi-am pogorât Noi Coranul, pentru ca tu să le tâlcuieşti oamenilor desluşit ceea ce a fost pogorât pentru ei, - poate că ei vor chibzui!” [Coran, 16:44]

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a clarificat şi i-a arătat Ummei sale fiecare lucru bun şi a prevenit-o cu privire la fiecare lucru rău. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Nu a fost niciun Profet înaintea mea decât cu excepţia acelora care aveau datoria să clarifice comunităţii sale binele despre care avea cunoştinţă şi să o prevină împotriva răului despre care avea cunoştinţă.” (Muslim)


Oricine crede altceva, cu siguranţă nu crede în textul Coranului care i-a fost revelat Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Cel care face inovaţii în religie şi crede că aceasta nu este completă spune în mod indirect că el completează religia lui Allah cu inovaţiile sale! Cel care inovează îl va învinui pe Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ pentru că nu a adus Mesajul care i-a fost încredinţat. Va spune în mod indirect: „Islamul are nevoie de această inovaţie, de care Profetul a fost departe, şi prin urmare, voi completa religia cu această inovaţie!”

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „V-am lăsat pe o cale clară, noaptea ei este ca şi ziua ei, şi nimeni nu va sta departe de ea cu excepţia persoanei care va fi în rătăcire.” (Hakim)

Decizia de a adăuga ceva religiei care nu a fost permis de către Allah sau de Profetul Său

Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Ba nu! Cel care s-a supus lui Allah şi face bine va avea răsplata sa de la Domnul lui! Ei nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi!” [Coran, 2:112]

Citeste mai mult +

Ce este bid'ah?

Aderarea şi practicarea Sunnei, chiar dacă este vorba despre convingerile în credinţă, acţiuni sau vorbe, este obligatorie, Allah spunând: „Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu.” [Coran, 33:21]

Citeste mai mult +

Categoriile de bid'ah

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „«Toţi cei care mă urmează pe mine, vor intra în Paradis, în Ziua Judecăţii, cu excepţia celor care refuză aceasta.» Companionii au întrebat: «Cine va refuza, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cel care mă ascultă, va intra în Paradis, iar cel care nu mă ascultă, este cel care refuză.»” (Bukhari) ...