Declaraţiile învăţaţilor care condamnă practicarea de bid'ah

Omar ibn al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Feriţi-vă de oamenii care rămân la opiniile lor (şi nu iau în considerare textele scrise) pentru că ei sunt duşmanii Sunnei; ei nu pot învăţa, memora sau înţelege un hadith, aşa că ei rămân cu opiniile lor şi îi conduc pe alţii în rătăcire.”

Ibn Abbas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus despre Cuvintele lui Allah: „Într-o Zi, unele chipuri se vor lumina, iar alte chipuri se vor întuneca. ...” [Coran, 3:106]

„Cât despre cei cu chipurile luminoase ...” [Coran, 3:107] că fac referire la Ahlus-Sunnah wal-Jamaah, şi învăţaţii,

„... Acelora cu chipurile întunecate...” [Coran, 3:106], aceştia sunt oamenii care au făcut bid'ah şi oamenii rătăcirii.
Omar ibn Abdul-'Aziz (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a stabilit practicarea Sunnei, iar califii săi bine călăuziţi au primit Sunnah. Respectarea acestor practici va arăta veridicitatea credinţei unei persoane în Cartea lui Allah, completată cu supunere faţă de Allah şi credinţa puternică în (diin) religia lui Allah. Nimeni nu poate distorsiona sau schimba aceste practici Sunnah, nici să adere la ceva care i se opune. Oricine practică această Sunnah va fi bine îndrumat şi oricine doreşte Victoria lui Allah prin aceasta, va câştiga, iar pe cel care se opune şi o dezminte şi urmează o altă cale decât cea a credincioşilor, Allah îl va ţine pe calea aleasă de el, şi va arde în Foc, şi ce locuinţă rea este aceasta.”


Al-Fudail ibn 'Iyaad (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Dacă vezi un om care practică bid'ah mergând pe un drum, tu mergi pe celălalt drum. Nicio faptă a unui om care face bid'ah nu va fi acceptată de către Allah şi oricine a ajutat un om care practică bid'ah, cu siguranţă a ajutat la distrugerea Islamului.”

Sufiyan ath-Thauri (Allah să fie mulţumit de el!) a spus: „Şeitan se bucură atunci când vede că o persoană practică bid'ah, mai mult decât atunci când face păcate, pentru că ispăşirea unui păcat este căinţa la Allah, în timp ce păcatul pentru bid'ah nu este ispăşit prin căinţă.”

Imam Ibn al-Qayyim (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Dacă inima este ocupată cu bid'ah, acea persoană va abandona practicarea Sunnei.”

Dovezi folosite de unele persoane pentru a sprijini practicile lor deviante

... Înţelesul acestei relatări este mai clar în hadith-ul: „Un grup de oameni nevoiași a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ și el a chemat oamenii pentru a le oferi orice aceștia își puteau dori. Un om dintre Ansari a venit la Profet ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ ținând o pungă plină cu argint, care era destul de grea, și a pus-o în fața Mesagerului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost foarte fericit și a spus: «Oricine reînvie o practică Sunnah în Islam va primi răsplata sa și răsplata celor care o vor practica până în Ziua Judecății.»” (Ahmad) ...

Citeste mai mult +

Poziția credincioşilor față de inovatori

Practicarea inovării poate ajuge chiar până nivelul de kufr (necredință), în cazul în care nu a ajuns deja, caz în care este datoria oamenilor să boicoteze acea persoană după ce i-a fost dat un sfat sincer, pe care acesta l-a refuzat.

Dacă bid'ah practicată nu a ajuns la nivelul kufr și constrângerea persoanei poate aduce reîntoarcerea sa la Sunnah, atunci trebuie făcut acest lucru. Dar dacă constrângerea nu ar avea succes, atunci nu trebuie făcută, deoarece acest lucru ar îndepărta și mai mult acea persoană de Sunnah.... ...

Citeste mai mult +

Motivele răspândirii inovației

Neaplicarea Shari'ei și înlocuirea conținutului acesteia cu altceva. Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său şi faţă de diriguitorii voştri! Apoi, dacă aveţi neînţelegeri într-o chestiune, aduceţi-o [întru judecare] la Allah şi la Trimis, dacă voi credeţi în Allah şi în Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine şi cu mai bune urmări.” [Coran, 4:59] ...