Decizia de a adăuga ceva religiei care nu a fost permis de către Allah sau de Profetul Său (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎

Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Ba nu! Cel care s-a supus lui Allah şi face bine va avea răsplata sa de la Domnul lui! Ei nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi!” [Coran, 2:112]

Aceştia sunt cei care fac faptele cu sinceritate de dragul lui Allah şi le fac în conformitate cu Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ şi numai ei sunt cei care vor intra în Jannah (Paradis).

Imam Ahmad (Allah să aibă milă de el!) a relatat sub autoritatea lui Abdullah ibn Mas'ud (Allah fie mulţumit de el!), care a spus: „Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a desenat o linie şi apoi a spus: «Aceasta este Calea lui Allah.», apoi a desenat mai multe linii mici pe partea dreaptă şi stângă a liniei mari şi a spus: «Acestea sunt căi şi pe care fiecare dintre ele este un Şeitan care îi cheamă pe oameni.» Apoi a recitat:
«Şi acesta este drumul Meu drept! Deci urmaţi-l şi nu urmaţi căile care vă abat de la drumul Lui! Acestea vi le-a poruncit; poate că voi veţi fi cu frică!» [Coran, 6:153].” (Ibn Hibban)
De asemenea, Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a mai spus: „Cel mai bun discurs este Cartea lui Allah (Coranul) şi cea mai bună îndrumare este cea a lui Mohammed.” (Bukhari)

Pericolul serios de a vorbi fără a avea cunoştinţe în cadrul religiei reies foarte clare din versetele Coranului şi din Tradiţia Profetică. Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Chemaţi-L cu ele şi depărtaţi-vă de aceia care schimonosesc Numele Lui! Ei vor fi răsplătiţi după ceea ce fac!” [Coran, 7:180]

De asemenea, Allah Al-'Alaa (Preaînaltul) spune: „Sau au ei asociaţi [ai lui Allah] care le-au orânduit lor religia pe care Allah nu a îngăduit-o? ...” [Coran, 42:21]

Oricine adaugă un ritual sau o practică în religia lui Allah, permiţând ceva care nu este permis în Islam, sau făcând drept nepermis un lucru permis, devine necredincios dacă nu se căieşte, după cum este relatat în hadithul Profetului în care a explicat versetul: „Ei îi iau pe rabinii lor şi pe călugării lor, precum şi pe Mesia, fiul Mariei, ca Domni în locul lui Allah ...” [Coran, 9:31]


El ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Chiar dacă ei nu i-au adorat (deschis), dar au considerat permis orice rabinii şi călugării lor au permis şi au considerat nepermis orice rabinii şi călugării lor au considerat nepermis.” (Tirmidhi)

Acest grav avertisment îi include pe cei care îi urmează în proclamarea unor lucruri ca fiind permise în timp ce ele sunt interzise.

Învăţatul sheikh Abdur-Rahman as-Sa'di (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Ei (rabinii şi călugării) vor face pentru oamenii lor legi şi declaraţii verbale care dezmint religia adusă de Mesageri, iar oamenii le vor urma. Îşi vor preamări pe sheikhci şi pe oamenii evlavioşi; în aşa fel încât îi vor lua ca dumnezei lângă Allah; iar oamenii vor sacrifica animale pentru ei, îi vor adora şi se vor ruga lor.”

Ce este bid'ah?

Aderarea şi practicarea Sunnei, chiar dacă este vorba despre convingerile în credinţă, acţiuni sau vorbe, este obligatorie, Allah spunând: „Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu.” [Coran, 33:21]

Citeste mai mult +

Categoriile de bid'ah

Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „«Toţi cei care mă urmează pe mine, vor intra în Paradis, în Ziua Judecăţii, cu excepţia celor care refuză aceasta.» Companionii au întrebat: «Cine va refuza, Mesager al lui Allah?» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Cel care mă ascultă, va intra în Paradis, iar cel care nu mă ascultă, este cel care refuză.»” (Bukhari)

Citeste mai mult +

Postura Shari'ei cu privire la inovaţiile religioase

O persoană trebuie să ştie că cea de a doua parte a mărturisirii de credinţă, „Mohammed este Robul şi Mesagerul lui Allah”, cere ca persoana să i se supună şi să aibă credinţă în ceea ce el (Profetul – Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost informat despre noi şi să stea departe de ceea ce el a interzis. De asemenea, această declaraţie cere ca persoana să Îl adore pe Allah...