Condiţiile acceptării faptelor bune

Faptele robilor lui Allah nu vor fi acceptate decât cu două condiţii:
 • Prima condiţie este sinceritatea, faptele trebuie să fie făcute cu sinceritate şi de dragul lui Allah. Allah Al-Muta'ali (Preaînaltul) a spus: „Şi nu li s-a poruncit decât să-L adore pe Allah, cu credinţă curată şi statornică în religia Lui, să împlinească Rugăciunea [as-Salat] şi să achite Dania [az-Zakat]. Şi aceasta este credinţa [comunităţii] celei drepte.” [Coran, 98:5]
 • A doua condiţie este să se urmeze exemplul Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎, de exemplu a face actele de adorare în acelaşi mod în care el le-a făcut. Condiţia nu este corectă dacă nu sunt luate în considerare 6 puncte:
  • Motivul actului de adorare: dacă o persoană Îl adoră pe Allah pentru un anumit motiv care nu este recunoscut de Shari'ah, acţiunea sa va fi considerată bid'ah.
   Exemplu: Unele persoane fac anumite acte de adorare în noaptea 27 Rajab. Ei susţin că în acea noapte Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a fost luat în Călătoria nocturnă (al-Isra). Rugăciunea de noapte este un act valid de adorare, dar motivul pentru care a fost iniţiată în această noapte nu este cunoscut în Shari'ah. Cu acest punct, o persoană poate diferenţia clar între actele Sunnah şi bid'ah.
  • Tipul acestuia: Tipul actului de adorare trebuie să fie conform Shari'ei. Dacă persoana se supune lui Allah printr-un act de adorare care nu este cunoscut în Shari'ah, acest act nu va fi acceptat.
   Exemplu: În luna Dhul-Hajj (a 12-a luna din calendarul Islamic) o persoană taie un cal drept animal de sacrificiu. Animalul de sacrificiu nu va fi acceptat pentru că a contrazis Shari'ah în acest punct, deoarece animalul pentru sacrificiu nu poate fi decât cămila, vita, capra sau oaia.
  • Paşii actului de adorare: Dacă o persoană vrea să facă o (altă) Rugăciune ca fiind obligatorie, aceasta nu va fi acceptată, deoarece Rugăciunile obligatorii sunt cunoscute în Shari'ah. În acelaşi mod, dacă o persoană face Rugăciunea de Dhuhr cu cinci unităţi, această Rugăciune nu va fi acceptată.
  • Metoda acestuia: Dacă o persoană atunci când face wudhu (abluţiunea) îşi spală mai întâi picioarele şi apoi îşi umezeşte părul, vom spune că abluţiunea sa este nulă, deoarece nu au fost respectaţi paşii abluţiunii.
  • Timpul acestuia: Dacă o persoană oferă animalul de sacrificiu în prima zi din Dhul-Hajj, sacrificiul nu va fi acceptat, deoarece nu este dat la timpul potrivit.
  • Locul acestuia: Dacă o persoană face I'tikaaf în alt loc decât în moschee, atunci I'tikaaf-ul nu este corect deoarece acesta trebuie făcut în moschee.

Pericolul din bid'ah

Este un pericol imens în practicarea bid'ah; iar cei care nu iubesc Islamul, pot ataca prin aceasta (bid'ah) religia şi musulmanii. Prin urmare, fiecare musulman trebuie să fie atent pentru ca el să nu fie folosit ca unealtă pentru a face rău religiei sau musulmanilor, în niciun fel. Mai mult, un musulman nu trebuie să acopere sau să ascundă un om care face bid'ah. ...

Citeste mai mult +

Este Islamul religia (diin) completă?

Este ştiut că Islamul este religia completă, după cum Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) ne spune: „... În ziua aceasta, am desăvârşit religia voastră şi am împlinit Harul Meu asupra voastră şi am încuviinţat Islamul ca religie pentru voi! ...” [Coran, 5:3]

Citeste mai mult +

Decizia de a adăuga ceva religiei care nu a fost permis de către Allah sau de Profetul Său

Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Ba nu! Cel care s-a supus lui Allah şi face bine va avea răsplata sa de la Domnul lui! Ei nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi!” [Coran, 2:112]