Avertizare şi mustrare

Abdullah ibn ad-Dailami a spus: „Am auzit că religia va fi fragmentată şi se va pierde prin abandonarea Sunnei. Oamenii vor abandona actele Sunnah, unul după altul, precum o frânghie care devine din ce în ce mai slabă.” (ad-Darimi)

Fiecare dintre noi trebuie să adere la Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ şi să încerce din răsputeri să o aplice şi să o răspândească printre oameni. Bunătatea poate fi anticipată numai atunci când o persoană aplică Sunnah Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎, chiar dacă o face printr-o expresie, o acţiune; şi atunci când persoana dă la o parte toate inovaţiile. De asemenea, este o obligaţie a fiecărui musulman, atunci când aude ceva care contrazice Shari'ah să ofere consultanţă sinceră şi să clarifice ceea ce este bine, astfel încât el poate avea marea onoare de a apăra religia lui Allah. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Transmite de la mine chiar şi o aya (verset) şi nu este niciun păcat pentru tine dacă se referă la poveştile fiilor lui Israel; şi oricine scorneşte o minciună împotriva mea, şi-a asigurat locul în Iad.” (Bukhari)

Eliminarea a tot ceea ce este bid'ah este o obligaţie a comunităţii. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Acela dintre voi care vede un lucru rău, să îl schimbe cu mâna sa, dacă nu poate, atunci cu limba sa, dacă nu poate, atunci să îl urască în inima sa, şi aceasta este cea mai slabă ramură a credinţei.” (Muslim)

O persoană trebuie să facă Da'wah şi să cheme pe Calea lui Allah aşa cum este menţionat prin Cuvintele lui Allah: „Cheamă la Calea Domnului tău cu înţelepciune şi bună îndemnare şi discută cu ei cum e mai frumos! Domnul tău este mai Bineştiutor al acelora care s-au abătut de la Calea Sa şi El este mai Bineştiutor al celor care sunt bine călăuziţi.” [Coran, 16:125]

Chestiunile religioase nu trebuie să fie considerate ca fiind cele mai bune de la oricare predicator sau persoană care susţine că are cunoştinţe despre religie. Religia trebuie să fie învăţată de la cei care sunt de încredere, în ceea ce priveşte religia, cunoştinţele şi pietatea lor. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Cu adevărat, învăţaţii sunt moştenitorii Profeţilor. Profeţii nu au lăsat în urma lor un dinar sau un dirham, ci mai degrabă au lăsat în urma lor cunoaşterea, deci oricare o preia şi o învaţă, a luat partea cea mai mare de moştenire.” (Ibn Hibban)

Trebuie să luăm aminte la cuvintele Profetului ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎: „Oricine introduce o practică bună care rămâne în urma lui va avea răsplata lui pentru acest lucru şi echivalentul răsplăţii celorlalţi, fără a scădea nimic din niciuna dintre răsplăţi. Oricine introduce o practică rea şi rămâne în urma lui, va avea povara păcatului său şi echivalentul poverii celorlalţi, fără a scădea nimic din niciuna dintre pedepse.” (Ibn Majah)

De asemenea, cel care conduce oamenii spre ceva rău – bid'ah sau un lucru rău – va avea păcatul său şi păcatul celor care l-au urmat. Profetul ‎‎(Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)‎ a spus: „Cel mai bun discurs este Cartea lui Allah (Coranul) şi cea mai bună îndrumare este a lui Mohammed cel mai rău lucru este cel inovat şi fiecare inovaţie (în religie) este rătăcire şi orice rătăcire conduce spre Iad.” (Ibn Khuzaimah)

Aşa cum este menţionat mai sus, pericolul serios în privinţa lucrurilor inovate în religia lui Allah sunt evidente, astfel încât oricine doreşte să facă un lucru, trebuie să verifice dacă este conform Shari'ei. Dacă este, atunci trebuie pus în practică şi să fie folosit de oameni, iar dacă acel lucru contrazice Shari'ah, atunci acesta trebuie abandonat şi oamenii avertizaţi împotriva acestuia.

Decizia de a adăuga ceva religiei care nu a fost permis de către Allah sau de Profetul Său

Allah Al-'Aziz (Cel Atotputernic) spune: „Ba nu! Cel care s-a supus lui Allah şi face bine va avea răsplata sa de la Domnul lui! Ei nu au a se teme şi nici nu vor fi mâhniţi!” [Coran, 2:112]

Citeste mai mult +

Ce este bid'ah?

Aderarea şi practicarea Sunnei, chiar dacă este vorba despre convingerile în credinţă, acţiuni sau vorbe, este obligatorie, Allah spunând: „Aţi avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduieşte în Allah şi în Ziua de Apoi şi Îl pomeneşte pe Allah mereu.” [Coran, 33:21]

Citeste mai mult +